สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี
https://www.fisheries.go.th/fpo-saraburi


กรมประมง…เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน แนะวางแผนการเลี้ยง หมั่นตรวจคุณภาพน้ำ ช่วยลดความสูญเสียได้   7

รู้ไว้ไม่ตกเทรน...ไม่มีโทษ...ไม่ผิดกฎหมาย เกี่ยวกับ  "เครื่องมือประมงบางชนิด" และ "สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จา...   44

ว่าด้วยเรื่องน้ำ.... คุณสมบัติของน้ำกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    33

เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565 (การเฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้)   30

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการประมง ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ของจังหวัดสระบุรี   26

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถ    49

กรมประมงประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท   150

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)   254

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (รายละเอียด)   235

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี เรื่อง การรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ในวันเวลาราชการ สอ...   241

ว่าด้วยเรื่องน้ำ.... คุณสมบัติของน้ำกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    33

เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565 (การเฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้)   30

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการประมง ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ของจังหวัดสระบุรี   26

แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านประมง) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี   25

ขอเชิญร่วมอบรม "Farm stay for Health" การพัฒนาต้นแบบที่พักแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย หรือชุมชน ที่ดำเนินกิจกรรมการท่อ...   24

รู้ไว้ไม่ตกเทรน...ไม่มีโทษ...ไม่ผิดกฎหมาย เกี่ยวกับ  "เครื่องมือประมงบางชนิด" และ "สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จา...   44

ฝากประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดระบายสี ในงาน วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ. 2565 (สำหรับนักเรียน)   35

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   54

เมื่อ ปลาช่อนอเมซอน (Arapaima gigas) เป็นสัตว์น้ำควบคุม ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ต้องปฏิบัติ...   56

กรมประมง....ประกาศ “ปิดอ่าวไทย ปี 2565” ในพื้นที่บางส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  และสุราษฎร์ธานี    44

คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระบุรี    85

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำน...   116

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่...   160

การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและแนวปฏิบัติการใช้ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี   124

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงงานอุตสาหกรรม และในสถานประกอบการที่พั...   231

กรมประมง…เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน แนะวางแผนการเลี้ยง หมั่นตรวจคุณภาพน้ำ ช่วยลดความสูญเสียได้   7

สร้างการรับรู้...สู่ภาคประชาชน ตอน กิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม จังหวัดสระบุรี   21

สัตว์น้ำและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมง กับ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง   29

ข้อต้องปฏิบัติ ในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ กรมประมง   50

Infographic การพิจารณาการเป็นอาหารสัตว์น้ำที่ต้องขึ้นทะเบียน และการนำเข้า อาหารสัตว์น้ำ เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)    50
  ทั้งหมด
   11 ส.ค. 2565  กตส.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิ..    11 ส.ค. 2565  กกม.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองกฎหมาย..    10 ส.ค. 2565  กอส.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศสตร์ จำนวน 2 รายการ กองวิจัยและพัฒนาเ..    10 ส.ค. 2565  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    10 ส.ค. 2565  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..  อ่านทั้งหมด
   06 ก.ค. 2565  ศทส.  ประกาศ รายชื่อผู้เข้ามีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ..    29 มิ.ย. 2565  กตน.  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มตรวจสอบภายใน..    21 มิ.ย. 2565  ศทส.  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    07 มิ.ย. 2565  สปก.  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 4 รายการ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร..    27 พ.ค. 2565  กนป.  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง..  ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   11 ส.ค. 2565  กกม.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองกฎหมาย..    10 ส.ค. 2565  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    10 ส.ค. 2565  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..    09 ส.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ POWER SUPPLY 450 W จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒน..    09 ส.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..  ประกวดราคา ทั้งหมด
   08 ส.ค. 2565  กพท.  ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    04 ก.ค. 2565  กตส.  ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสัตว์น้ำที่จับโดยเรือประมงไทยเพื่อรองรับมาตรการ MMPA ของกองตรวจสอบคุ..    07 เม.ย. 2565  กปจ.  ราคากลางโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะพร้อมด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยเทคโนโลยี IO..    23 มี.ค. 2565  กพช.  ราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกองวิจัยและพัฒนาการเพา..    11 ก.พ. 2565  รองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ)  ราคากลางโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะพร้อมด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยเทคโนโลยี Io..  ราคากลาง ทั้งหมด
   11 ส.ค. 2565  กตส.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิ..    10 ส.ค. 2565  กอส.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศสตร์ จำนวน 2 รายการ กองวิจัยและพัฒนาเ..    09 ส.ค. 2565  กบม.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจ้างพิมพ์หนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว จำนวน 60000 เล่ม..    08 ส.ค. 2565  กบม.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจ้างพิมพ์หนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว จำนวน 1 รายการ ..    08 ส.ค. 2565  กยผ.  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการครุภัณฑ์โฆษาณาแบะเผยแพร่ จำนวน 4 โครงการ กองยุทธศาสตร์และแผนง..  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

  

สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี SARABURI FISHERIES PROVINCIAL OFFICE

ที่ตั้ง : ๑๒๓ หมู่ ๖ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น ๒)
           ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

          ๑๒๓ Moo ๖, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (๒nd floor) 
          Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, ๑๘๐๐๐

การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย ๙ (๑๐ บาทตลอดสาย) 
                                      โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
 

Social Network    Email envelope inbox mail message send icon - Apple Apps : fpo.saraburi1@gmail.com

facebook-icon-preview-1 | SE-UpdateFacebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี

แชทไอคอน, ไอคอนแชท, ไอคอนเส้น, เครื่องหมายภาพ PNG สำหรับการดาวน์โหลดฟรี | Line  icon, Snapchat logo, Logo line LINEID : fposaraburi

QR Code Line   


ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๔๒

  ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๔๒

  fpo.saraburi1@gmail.com

  จังหวัดสระบุรี  เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง

      คำขวัญประจำจังหวัดสระบุรี


" พระพุทธบาทสูงค่า             เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
  ฐานผลิตอุตสาหกรรม          เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว
  หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี        ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม
  เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน     ลือลั่นเมืองชุมทาง "

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี แฟนเพจ