สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

???? อยากเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำอย่างไร ?

???? สถานที่เลี้ยง หรือต้องเตรียมบ่อ ทำอย่างไร ?

???? ใช้อาหารอะไรเลี้ยง ให้วันละกี่ครั้ง ?

???? เลี้ยงนานขนาดไหน ถึงจะได้ไซส์ที่ตลาดต้องการ ?

วันนี้ เรารวบรวมข้อมูลการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนมาให้ผู้ที่สนใจ มือใหม่ เริ่มต้นเลี้ยง ห้ามพลาด !!

สามารถศึกษาข้อมูล เพิ่มความรู้ เทคนิค เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

????คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียน ฉบับเต็ม คลิ๊กเลย

http://file.fisheries.go.th/f/fe7c32af1e/?raw=1

????สามารถดาวน์โหลด คู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กว่า 31 เรื่อง ได้ที่

https://www4.fisheries.go.th/.../view_activities/1281/102107

???? เปิด E-book เอกสารคู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ที่

https://anyflip.com/bookcase/nmvvv

 
https://www.fisheries.go.th/fpo-saraburi


เริ่มต้นเลี้ยงสัตว์น้ำ กับสื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book) โดย กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ กรมประมง   2

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564    3

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   2

ผลการคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่นกรมประมง ประจำปี 2565   3

กรมประมงร่วมใจ "ประหยัดพลังงาน" ตามแนวทางหน่วยงานรัฐ #Save Energy   4

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถ    97

กรมประมงประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท   202

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)   333

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (รายละเอียด)   274

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี เรื่อง การรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ในวันเวลาราชการ สอ...   298

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   2

ผลการคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่นกรมประมง ประจำปี 2565   3

กรมประมงร่วมใจ "ประหยัดพลังงาน" ตามแนวทางหน่วยงานรัฐ #Save Energy   4

ประกาศ สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2566   29

กรมประมง เชิญร่วมงาน “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง” ภายในงานเกษตรแฟร์ พ.ศ. 2566   8

การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมประมง    7

ประกาศกรมประมง เรื่องพนักงานราชการดีเด่นกรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2565   42

กรมประมง.. ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี กรมประมง ประจำปี 2565   53

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ.ศ. 2565   31

รู้ไว้ไม่ตกเทรน...ไม่มีโทษ...ไม่ผิดกฎหมาย เกี่ยวกับ  "เครื่องมือประมงบางชนิด" และ "สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จา...   99

การกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง   6

แนวทางการให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   6

แนวทางการปฏิบัติ กรณีการส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สามัญซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณาตามมาตรา 97 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเร...   7

คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระบุรี    145

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำน...   146

เริ่มต้นเลี้ยงสัตว์น้ำ กับสื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book) โดย กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ กรมประมง   2

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564    3

คิดนอกกรอบสร้างนวัตกรรมใหม่ในองค์กร (ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ)   4

ประโยชน์จากการติดตามข้อมูลข่าวสาร   6

Infographic การปั้นก้อนจุลินทรีย์ ปม.1 by กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขายฝั่ง กรมประมง   6
  ทั้งหมด
   20 มี.ค. 2566  สลก.  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ สำนักงานเลขากรม..    17 มี.ค. 2566  สลก.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    16 มี.ค. 2566  สลก.  ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานเลขานุการกร..    16 มี.ค. 2566  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    16 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง..  อ่านทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

  

สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี SARABURI PROVINCIAL FISHERIES OFFICE

ที่ตั้ง : 123 หมู่ 6 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2)
           ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

          123 Moo 6, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Provincial Fisheries Office (2nd floor) 
          Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, 18000

การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) 
                                      โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
 

Social Network    Email envelope inbox mail message send icon - Apple Apps : fpo_saraburi@fisheries.go.th

facebook-icon-preview-1 | SE-UpdateFacebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี

แชทไอคอน, ไอคอนแชท, ไอคอนเส้น, เครื่องหมายภาพ PNG สำหรับการดาวน์โหลดฟรี | Line  icon, Snapchat logo, Logo line LINEID : fposaraburi

QR Code Line   


ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  0 3634 0742

  0 3634 0742

  fpo_saraburi@fisheries.go.th

  จังหวัดสระบุรี  เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง

      คำขวัญประจำจังหวัดสระบุรี


" พระพุทธบาทสูงค่า             เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
  ฐานผลิตอุตสาหกรรม          เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว
  หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี        ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม
  เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน     ลือลั่นเมืองชุมทาง "

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง