ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ห้ามพลาด นับถอยหลังพบกับ 1 นโยบายใหญ่ พร้อม 4 ขุนพลหลัก ของกรมประมง DOF.Virtual Exhibition ก้าวไปข้างหน้า_ก้าวไปด้วยกัน_ก้าวสู่ประมงที่ยั่งยืนปีที่ 95

ห้ามพลาด นับถอยหลังพบกับ 1 นโยบายใหญ่พร้อม 4 ขุนพลหลัก ของกรมประมง ในการขับเคลื่อนงานภาคการประมงไทยให้ก้าวสู่ความยั่งยืนภายใต้สโลแกน คนสำราญ งานสำเร็จ ที่นำทัพโดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงใน DOF.Virtual Exhibition ก้าวไปข้างหน้า_ก..

เปิดจำหน่ายสินค้าสัตว์นำ้แบบสั่งจองล่วงหน้า (Pre-Order) โดยเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

เปิดจำหน่ายสินค้าสัตว์นำ้แบบสั่งจองล่วงหน้า (Pre-Order) ..

กรมประมง เชิญชวนเกษตรกร สมัครเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ ปี 2564

โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ที่จดแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.) ทุกรายสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯได้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถขอกู้เงินจากธ.ก.ส. รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ ได้แก่ - กิจกรรมลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า โดยติดตั้ง Solar cell, ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ - กิจกรรมลดต้นทุนแฝง โดยการปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มหรือโครงสร้างบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยพลาสติก PE และโครง..

กรมประมง...ส่งหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 77 จังหวัดทั่วประเทศฟอร์มทีมบูรณาการงานพื้นที่ เร่งแก้ปัญหาประมง - เสริมสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการปฏิรูปภาคการประมงของไทยในยุคปัจจุบันที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความยั่งยืนโดยชุมชน ควบคู่ไปกับความมั่นคงในการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องเกษตรกรชาวประมง ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง โดยการขับเคลื่อนของนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้ผลักดันโครงการต่างๆ ในพื้นที่มากมาย ในทุกมิติ ทั้งด้านการส่งเสริมและการแก้ปัญหาประมง อาทิ การ..

กรมประมง จับมือ กรมเจ้าท่า บูรณาการในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา อำนวยความสะดวกชาวประมงยื่นขอใบอนุญาตใช้เรือ

จากข้อสรุปในการประชุมโครงการอบรมสัมมนาอาสาสมัครป้องกันปราบปรามประมงผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับซึ่งจัดโดยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) ชาวประมง ได้เสนอให้กรมประมงลดขั้นตอนในการขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง เนื่องจากมีขั้นตอนในการดำเนินการหลายขั้นตอน และต้องใช้ระยะเวลานานทำให้เกิดความล่าช้า และมีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐมีหน่วยงานกลางที่สามารถรับคำร้องและคำขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำการประมงได้ในจุดเดียว และขอให้ลดจำนวนเอกสารที่ซ้ำซ้อนโดยพิจา..

กรมประมง...ปรับแผนการตรวจเรือประมงเข้า-ออก ของ PIPOป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 หลัง ศบค.ประกาศพื้นที่สีแดง 29 จังหวัด ยืนยันชาวประมงยังออกเรือได้ตามปกติ

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ที่ยังมีความรุนแรง เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศดังที่ทราบกันโดยทั่วไป ส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่เป็นจำนวนมาก และมีจำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนกระทั่งรัฐบาลจำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นหลายแห่งเพื่อรองรับสถานการณ์ ซึ่งทางรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และได้เน้นย้ำให้ใช้มาตรการขั้นสูงสุดและเข้มงว..