ข่าวเด่นประเด็นร้อน

โครงการ “๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่”

รายละเอียด ..

กรมประมง...ย้ำเตือนประชาชน ระวัง !! กิน “แมงดาทะเล” ผิดชนิดอาจได้รับพิษร้ายถึงตายได้

จากกรณีที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รับประทานแมงดาทะเลที่หามาจากป่าชายเลนจนเกิดอาการแพ้และทำให้เสียชีวิต นั้น ล่าสุด...กรมประมงได้เร่งประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ประชาชนได้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกรับประทาน แมงดาทะเลให้มากขึ้น เพราะหากบริโภคผิดชนิด อาจได้รับพิษรุนแรงอันตรายถึงตายได้ ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า แมงดาทะเลที่พบในน่านน้ำไทยมีอยู่ 2 ชนิด คือ 1. แมงดาจาน หรือ แมงดาทะเลหางเหลี่ยม ไม่มีพิษ สามารถร..

1 ตุลาคม 2563 กรมประมง...ออกมาตรฐานการทำประมงและแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน พร้อม ! การันตี...สินค้าประมงพื้นบ้านไทยสด สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

1 ตุลาคม 2563 #กรมประมง...ออกมาตรฐานการทำประมงและแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน พร้อม ! การันตี...สินค้าประมงพื้นบ้านไทยสด สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กรมประมง ออกมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน พ.ศ.2563 เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มาจากการทำประมงพื้นบ้านยั่งยืนจะก้าวไปสู่ตลาดสากล ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) โดยม..

กรมประมง...เปิดโต๊ะเจรจาประมงพื้นบ้าน เคลียร์ปม 14 ข้อเรียกร้องบทสรุปทุกฝ่ายเห็นพ้อง ร่วมขับเคลื่อนทุกมิติบนพื้นฐานความยั่งยืนของทรัพยากร

กรมประมง...เปิดโต๊ะเจรจาประมงพื้นบ้าน เคลียร์ปม 14 ข้อเรียกร้องบทสรุปทุกฝ่ายเห็นพ้อง ร่วมขับเคลื่อนทุกมิติบนพื้นฐานความยั่งยืนของทรัพยากร จากกรณีที่สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาชาวประมงพื้นบ้าน ทรัพยากรประมง และทะเลชายฝั่ง ใน 14 ประเด็น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ได้เปิดโต๊ะจัดประ..

นายพันศักดิ์ เจริญ ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหนังสือจากตัวแทนสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ยื่นหนังสือขอติดตาม 14 ข้อเสนอเพื่อการประมงที่ยั่งยืนต่อรัฐบาล

วันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล นายพันศักดิ์ เจริญ ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหนังสือจากตัวแทนสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ยื่นหนังสือขอติดตาม 14 ข้อเสนอเพื่อการประมงที่ยั่งยืนต่อรัฐบาล. โดยในโอกาสนี้ ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมประมง ได้รับข้อเรียกร้องดังกล่าวเพื่อนำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการพิจารณาแนวทางการดำเนินการต่อข้อเรียกเรียกของชาวประมง..

คลิปวีดีโอ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงชี้แจงประเด็นคำถาม ในส่วนของภาครัฐที่ได้เร่งดำเนินการตามข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวประมง

https://drive.google.com/file/d/1HZ5u0JWA-F6W4-W14mi9uR68b0Gq7dAK/viewusp=sharing คลิปวีดีโอ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงชี้แจงประเด็นคำถาม ในส่วนของภาครัฐที่ได้เร่งดำเนินการตามข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวประมง ..

กรมประมง...แจง รัฐเร่งดำเนินการตามข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวประมง

จากกรณีที่มีสื่อมวลชนได้มีการนำเสนอข่าว นายกสมาคมการประมงจังหวัดพังงา เปิดเผยถึงผลการประชุมของสมาคมประมงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยระบุว่า ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง ไม่ยุติธรรมเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของชาวประมง และขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง พร้อมขอความชัดเจนภายใน 7 วัน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1.หยุดกฎหมายที่เกี่ยวกับประมงทั้งหมด 2.แก้ไขกฎหมายประมง 3.เร่งซื้อเรือออกนอกระบบ 4.ยกเลิกการบังคับติด VMS ในเรือที่ต่ำกว่า..

ประชาสัมพันธ์กรมประมง ข้อปฏิบัติในการ ซื้อ

ประชาสัมพันธ์กรมประมง ข้อปฏิบัติในการ ซื้อ "จระเข้" เพื่อเลี้ยง ..

ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ประชาสัมพันธ์กรมประมง "การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมงตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ" ..

กรมประมง ขานรับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” – “เทคโนโลยีเกษตร 4.0” “ชวน” เกษตรกรผู้ผลิต “ขายสินค้าประมง” ผ่าน app M-Help Me

กรมประมง ขานรับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” – “เทคโนโลยีเกษตร 4.0” “ชวน” เกษตรกรผู้ผลิต “ขายสินค้าประมง” ผ่าน app M-Help Me กรมประมง เชิญชวนเกษตรกรทางภาคประมง ผันตัวเอง เป็นเกษตร 4.0 ในยุคดิจิทัล เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ขาย โดยใช้ แอพพลิเคชั่น M-Help Me ในการจำหน่ายกระจายสินค้า ช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงได้ในระยะยาว นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” และ “เทคโนโลยีเกษตร 4..