ข่าวเด่นประเด็นร้อน

“กรมประมง” เตือน “เกษตรกร” เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ในช่วงฤดูหนาว

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งสภาวะอากาศหนาวอาจส่งผลกระทบ ต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารน้อยลง ภูมิต้านทานต่ำ สุขภาพอ่อนแอ เอื้อต่อการเกิดโรคระบาดได้ง่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการควบคุมโรคระบาดในช่วงฤดูหนาว อาทิ โรคอียูเอส หรือ “โรคแผลเน่าเปื่อย” โรคตัวด่าง และโรคเคเอชวี เป็นต้น..

Fisheries Shop โอ๋เอ๋ทะเลไทย

>>>>>>รูปภาพทั้งหมด<<<<<< Fisheries Shop ..

กรมประมง เปิดบ้านต้อนรับ ประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทย ครั้งที่ 8

>>>>>รูปภาพทั้งหมด<<<<< วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาประมงพื้นบ้านประเทศ ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2564 ณ กรมประมง เป็นการรวมพลพี่น้องชาวประมงท..

กรมประมง...ลุยเดินเครื่องนำไทยปฏิบัติตามกฎหมาย MMPA ของ USA หลังคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติเห็นชอบหลักการ แผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม พ.ศ. 2566 – 2570

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม พ.ศ. 2566 – 2570 และโครงการเร่งด่วนภายใต้แผนปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งกรมประมงได้ทำการผลักดัน เพื่อการดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายคุ้..

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย

 พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 22 - 26 พ.ย. 2564  -ลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. ราคา 0.20 บาท -ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. ราคา 0.25 บาท -ลูกพันธุ์ปลานิลแดง ขนาด 2-3 ซม. ขนาด 0.20 บาท ..