สถิติด้านประมง (Fisheries Statistics)  164,686

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

สถิติการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ เดือน ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564

กิจกรรมควบคุมการทำประมง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ป้องกันฯภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) โดยนายสมชาย  แก้วอำไพ ช่างเครื่องเรือ ช3 พร้อมเจ้าหน้าที่เรือตรวจฯรัชชประภา14 ออกปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ทำการตรวจยึดลอบพับได้(ไอ้โง่) จำนวน 65 ลูก ไม่พบผู้กระทำผืด บริเวณแม่น้ำตาปี ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่

ปริมาณการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบ 2564 เดือน (ต.ค. 63 - มิย. 64)

ลงพื้นที่อำเภอบางแพให้บริการรับจดแจ้งผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายอำนาจ จีนขาวขำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายมณฑล อ่วมเทศ ประมงอำเภอบางแพ และว่าที่ร้อยตรีมารุต นุตตะโร เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลงพื้นที่อำเภอบางแพให้บริการรับจดแจ้งผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางแพ และที่ทำก

การนำเข้าประจำเดือนมิถุนายน 2564

การส่งออกประจำเดือนมิถุนายน 2564

เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ บริเวณช่องทาง จุดผ่านแดนบ้านโนนหมากหมุน จุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน จุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา จุดผ่อนปรบบ้านหนองปรือ และจุดผ่านแ

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....