สถิติด้านประมง (Fisheries Statistics)  383,934

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 16 เป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต พร้อมด้วยประมงจังหวัดเชียงราย แพร่ และน่าน ซึ่งเป็นคณะทำงานฯ ร่วมประชุมคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ พ.ศ. 2564 (มค. - พย.)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมา สินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ซอสหอย น้ำปลา ปลาซาร์ดีนปรุงแต่งบรรจุกระป๋อง จากการตรวจสอบพบว่าเอกสารถูกต้องจึงได้ทำการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป

สถิติการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน พฤศจิกายน)