สถิติด้านประมง (Fisheries Statistics)  111,082

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมาย ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านฯ ปี 2564(ม.ค.- มี.ค)

ปริมาณและมูลค่า การส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ประจำเดือนมีนาคม 2564

สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ พ.ศ.2564 (มค-มีค)

ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2563

สถิติการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ พ.ศ.2564(ประจำเดือน มีนาคม)

การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ ( 27 มีนาคม 2563 ) เวลา 08.00 น.  นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสุพัตร์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแห

สถิติการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ พ.ศ.2564 (มค-มีค)