ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประมง

เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพชุดตรวจเรือประมงร่วมกันพูดคุย แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ติดตามข้อกำหนด กฎหมายใหม่ของแต่ละหน่วยงาน

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพชุดตรวจเรือประมง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้ประสานงานด้านภาษา (ล่าม) มีการประชุมกลุ่มย่อยโดยร่วมกันพูดคุย แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ติดตามข้อกำหนด กฎหมายใหม่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานแบบบูรณาการตรวจสอบการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ สำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าหัวไทร ..

เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพชุดตรวจเรือประมงร่วมกันพูดคุย แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ติดตามข้อกำหนด กฎหมายใหม่ของแต่ละหน่วยงาน

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพชุดตรวจเรือประมง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้ประสานงานด้านภาษา (ล่าม) ร่วมกันพูดคุย แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ติดตามข้อกำหนด กฎหมายใหม่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานแบบบูรณาการตรวจสอบการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ สำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าหัวไทร ..

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563

..

ทดลองอบรมควันผลิตภัณฑ์โดยใช้กลิ่นจากต้นอ้อยที่สับ

วันที่ 24 กันยายน 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ทดลองอบรมควันหมูและปีกไก่โดยใช้กลิ่นจากต้นอ้อยที่สับเป็นชิ้นเล็ก ๆ วางบนถ่านไม้ที่เผาไหม้ในเตาอั้งโล่ ปรากฎว่าต้นแบบเครื่องอบกลิ่นผลิตภัณฑ์สร้างความแตกต่างของสินค้า ทำความร้อนได้เกิน 125 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีและรสชาติน่ารับประทาน แต่กลิ่นจากควันอ้อยยังไม่โดดเด่น ..

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อรักษานิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ณ อ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

วันที่ 24 กันยายน 2563 หน่วยงานกรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ศูนย์ป้องกันและปรามปราบประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) สำนักงานประมงอำเภอครบุรี และอำเภอครบุรี ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  โดยนายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อรักษานิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน จำนวน 600,000 ตัว ประกอบด้วยปลายี่สกเทศ 400,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 200,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีม..

ปล่อยปลาวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 นางสาวสุภาพ  สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ พร้อมกับหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ของทุกปี ณ แหล่งน้ำห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีนายวิรัตน์  รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี โดยศูนย์ฯ&..

ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด่านพรมแดนถาวรคลองลึก

วันที่ 23 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ได้แก่ ปลาช่อน ตรวจสินค้าประมงที่ส่งออก ได้แก่ ปลานิล ปลาสวาย ปลานวลจันทร์เทศ ปลายี่สกเทศ กุ้งขาว ปลาลิ่น ปูม้า ไข่ปลาลิ่น หมึกกล้วย หัวปลาลิ่น ปลาซาบะ หอยแครง เป็นต้น ทางจุดผ่านแดนถาวรคลองลึก อำเภออรัญประเทศ พร้อมตรวจสอบเฝ้าระวังรถสินค้าอื่นๆ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงที่ผิดกฏหมาย ผลการตรวจสอบสินค้าประมงที่นำเข้า-ส่งออกทั้งหมดมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง และไม่พบการทำผิดในการลักลอบน..

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ภายใต้คณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ภายใต้คณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รายละเอียด   ..

การเพาะพันธุ์ปลานิล หรือ ปลาทับทิมฝากลูกในกระชัง โดยวิธีธรรมชาติ

ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ถ่ายทอดวิธีการผลิตลูกปลานิล ปลาทับทิม เพื่อเลี้ยงเอง “การเพาะพันธุ์ปลานิล หรือ ปลาทับทิมฝากลูกในกระชัง โดยวิธีธรรมชาติ” ความเป็นมา  ลุงสมชาย พุมมีดี อายุ 64 ปี เกษตรกรบ้านวังดอกไม้ หมู่ 7 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนขุนด่านปราการชล ประกอบอาชีพทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทำสวนส้มโอ สวนทุเรียน เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังในแม่น้ำนครนายก เลี้ยงปลานิลและปลาดุกในบ่อดิน แล..

สนับสนุนพันธุ์ปลากิจกรรม การสร้างความเข้มแข็งของพลังบวรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก โดย นายธนนชัย สืบพรม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวศิธรา โชติพิทักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก สนับสนุนลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ที่ผลิตได้ภายใต้โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขนาด 3-5 เซ็นติเมตร จำนวน..