ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประมง

รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 4 (ปี 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับปริญญาโท

ขอเชิญพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ของสำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ของสำนักงาน ก.พ...

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 23 พ.ค. 65

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 23 พ.ค. 65 ..

ขอเชิญพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) ของสำนักงาน ก.พ.

กรมประมง...ขยายเวลารับสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเข้าร่วมโครงการ คชก.64

กรมประมง...ขยายเวลารับสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเข้าร่วมโครงการ คชก.64 โค้งสุดท้าย ถึง 31 ธันวาคม 65 นี้ กรมประมง...ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 หลังมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลารับสมัครฯ จากเดิมสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เปลี่ยนเป็น ได้ตั้งแต..

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว นายถาวร ทันใจ นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันนี้ (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕) นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว นายถาวร ทันใจ นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ..