ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประมง

กุ้งใหญ่เท่าแขน ราคาเบาๆ ส่งตรงจากปากบ่อ การันตีถูกจริง

เชิญพบกับมหกรรมกุ้งยักษ์ จับกันสดๆ จากบ่อเกษตรกร กุ้งใหญ่เท่าแขน ราคาเบาๆ ส่งตรงจากปากบ่อ การันตีถูกจริง กุ้งก้ามกราม ขนาด 10-12 ตัว/กก. ราคา 300 บาท ..

รีบเลย สัตว์น้ำต่างถิ่นเหล่านี้ หากไม่อยากเลี้ยง ให้ส่งคืนกรมประมงโดยด่วน

สัตว์ต่างถิ่น หากปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติอาจจะทำลายธรรมชาติของสัตว์ท้องถิ่นได้ หากผู้ครอบครองคนใดไม่ประสงค์ที่จะเลี้ยงต่อไป ขอให้ติดต่อเพื่อส่งมอบให้กับกรมประมง #กรมประมง ..

ประชาสัมพันธ์

..

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดประสิทธิเวช

  ประมงอำเภอองครักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่วัดประสิทธิเวช เป็นวัดราษฎร์และโบราณสถาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ..

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนครพนม ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าส่งออกสัตว์น้ำ สำแดงเป็น ลูกปลานิล มีชีวิต จำนวน 800,000 ตัว โดยส่งออกทางด่านศุลกากรนครพนมไปยังประเทศเวียดนาม ผลการตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องตรงตามสำแดง ..

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ       (ครอ.พื้นที่) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 2 ด่านศุลกากรบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ..

การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าตู้คอนเทรนเนอร์ของบริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด

..

ประชุมจัดทำปฏิทินแผนดำเนินงานกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2564-2568)

..

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทฟองน้ำธรรมชาติ จำนวน 250 ชิ้น น้ำหนัก 3.300 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศกรีซ ทางไปรษณีย์ หมายเลขพัสดุ CP367780385GR ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป ..