ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประมง

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

..

รายงานประจำวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

    เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ..

โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนัง จังหวัดกระบี่ (Fisherman’s Village Resort)

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว      ชุมชนประมงต้นแบบบ้านไหนหนัง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 พื้นที่ส่วนใหญ่ติดท..

การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

..

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ชี้แจง แนะนำ ให้คำปรึกษา ตักเตือน วิธีการบันทึกสมุดบันทึกการทำการประมง

วันที่ 5 และ 11 พฤษภาคม 2564 นายอนุชา ศรีทองฉิม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง มอบหมายนางสาวกุลธิดา เพชรรักษ์ นักวิชาการปประมงปฏิบัติการ นางสาวนุชจิเรศ เดชฤกษ์ปาน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สอนวิธีการบันทึกสมุดบันทึกการทำการประมง (logbook) ที่ถูกต้อง ให้กับเจ้าของเรือประมง เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อให้นายท้ายเรือที่เป็นผู้จัดทำบันทึกการทำการประมง ทั้งนี้เนื่องจากตรวจพบข้อบกพร่องน้ำหนักสัตว์น้ำที่บันทึกใน logbook แตกต่างกับน้ำหนักชั่งจริงใน Landing declaration (LD) เกินกว่า 20 % ณ ห้องประ..

เพิ่มวันทำงาน ลดการรวมตัวกันของประชาชน

เพิ่มวันทำงาน ลดการรวมตัวกันของประชาชน วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564 นางสาวศิธรา โชติพิทักษ์ ประมงอำเภอบ้านนา เปิดบริการให้เกษตรกรช่วงวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตอบรับนโยบายลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยการขยายวันทำงานในช่วงวันหยุดเพิ่มเติม เพื่อลดจำนวนผู้มาติดต่อการใช้บริการในวันเวลาเปิดทำการปกติ โดยให้บริการ ต่ออายุทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) ให้เกษตรกรที่หยุดงานเสาร์-อาทิตย์ ไม่สะดวกมาต่ออายุในเวลาราชการ 2 ราย ณ อาคารที่ว่าการอำเภอบ้านนา จังหวัดนค..