ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประมง

ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ..

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 25 พ.ย. 65

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 25 พ.ย. 65 ..

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีการกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของข้าราชการบรรจุใหม่ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของกรมประมง ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีการกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของข้าราชการบรรจุใหม่ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของกรมประมง ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565#กรมประมง #กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์คลิกชมภาพข่าวได้ที่ https://m.facebook.com/story.phpstory_fbid=pfbid0zyk7BdwAu7fryb9oHn9G8Z2YpMunrhuHSvQg5Jt3kjPUWvr9rgf9RWyxHmCWJJ4Bl&id=100068961768336&mibexti..

รายงานผลการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมาร์

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.00-21.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระนอง กรมประมง ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ สัญชาติเมียนมา ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM) ณ จุดตรวจสอบท่าเทียบเรือธนสาร (Chock point) จำนวนเรือที่ตรวจสอบรวม  19 ลำ ปริมาณสัตว์น้ำนำเข้ารวม 508.82 ตัน ..

นายถาวร  ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะเยี่ยมชมผลการดำเนินงานฟาร์มกบสวยงาม (ศรีบุญชูฟาร์ม)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. – 11.00 น. นายสมศักดิ์  ทองหุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกรมประมง นายถาวร  ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง, นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง, นางชวนพิศ  จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลการดำเนินงานฟาร์มกบสวยงาม (ศรีบุญชูฟาร์ม) ..

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำประมงพัฒนาเกษตรพอเพียง

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางชมพูนุท สามห้วย นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร มอบหมายให้นายธนวัตร แก้วบริบัตร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำประมงพัฒนาเกษตรพอเพียง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับทราบแผนงานของกลุ่มเ..