ข่าวการช่วยเหลือประชาชน

เข้าร่วมประชุมหารือพิจาณณา ข้อดี - ข้อเสียการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD และมาตรการตรวจสอบ เพื่อรับฟังปัญหาการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD ของเกษตรกร

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายกอบศักดิิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ นายประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วย พนักงานราชการ นักวิชาการประมง ได้เข้าร่วมประชุมหารือพิจาณณา ข้อดี - ข้อเสียการออหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD และมาตรการตรวจสอบ เพื่อรับฟังปัญหาการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD ของเกษตรกร และกลุ่มเครือข่ายเลี้ยงกุ้งทะเลฯ ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง ซึ่งตัวแทนเกษตรกร จากหลายจังหวั..

มอบเงินช่วยเหลือชาวประมง เนื่องจากเรือประมงประสพภัยธรรมชาติ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ได้มอบเงินช่วยเหลือชาวประมง เนื่องจากเรือประมงประสพภัยธรรมชาติ ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วย การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือชาวประมงที่ประสพภัยธรรมชาติ พ.ศ.2541 จำนวน 2 ราย ได้แก่นายมะสอและ แวดอเลาะ เป็นเงิน 30,000 บา..

ประมงอำเภอครบุรีตรวจสอบความเสียหายด้านประมงจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายอายุวัฒน์ อนุตรอริยกุล ประมงอำเภอครบุรี พร้อมด้วยเกษตรตำบลเสิงสาง และอบต.เสิงสาง ออกตรวจสอบความเสียหายด้านประมงจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง เกษตรกรได้รับความเสียหาย จำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 10 บ่อ พื้นที่ 11.6 ไร่ ..

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัดนครราชสีมา และนายประมวล อ่อนละมัย ประมงอำเภอพิมาย ร่วมต้อนรับ นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วม และติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ พร้อมมอบนโยบาย ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอพิมาย จำกัด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ..

ประมงอำเภอด่านุขุนทดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อำเภอด่านขุนทด (ก.ช.ภ.อ.ด่านขุนทด) ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอด่านุขุนทด ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อำเภอด่านขุนทด (ก.ช.ภ.อ.ด่านขุนทด)  ครั้งที่ 2/2563  ณ ห้องประชุมอำเภอด่านขุนทด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมีเกษตรกรที่เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2562 ในพื้้นที่อำเภอด่านขุนทด จำนวน 2 ตำบล  4 หมู่บ้าน จำน..

วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี นายสุทัศน์ เผือกจีน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯอุดรธานี นายสมบูรณ์ ใจขาน อดีตประมงอำเภอโพนพิสัยและครอบครัว ผู้นำชุมชนพร้อมชาวบ้านหัวทราย มอบเงินและเสื้อผ้าสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย เนื่องจากจากเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านพักของเจ้าหน้าที่ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย นายศศิศ บทมาตย์และภรรยา ส่งผลให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่บ้านดังกล่าวไม่มีที่อยู่อาศัยและขาดสิ่งของใช้ที่จำเป็น จึงมีผู้นำเงินและสิ่งของเข้าให้การช่วยเหลือ สำหรับการเข้าให้ความช่วยเหลือครั้งนี้สร้างความซาบซึ้งใจให้กับผู้ประสบภัยทั้ง 2 ราย เป็นอย่างมาก โดยทั้งสองกล่าวว่า รู้สึกดีใจ และขอบคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง

วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี นายสุทัศน์ เผือกจีน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯอุดรธานี นายสมบูรณ์ ใจขาน อดีตประมงอำเภอโพนพิสัยและครอบครัว ผู้นำชุมชนพร้อมชาวบ้านหัวทราย มอบเงินและเสื้อผ้าสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย  เนื่องจากจากเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านพักของเจ้าหน้าที่ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย นายศศิศ บทมาตย์และภรรยา ส่งผลให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่บ้านดังกล่า..

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

..

ประมงจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบ่อปลา ด้านประมง ในพื้นที่ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  นายสมชาย  เจียรทิพย์วิไล  ประมงจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางภัทรภร  ภัทรคำพงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายยุทธนา อุทัยมา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกำนันตำบลกระโทก ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบ่อปลาด้านประมง ในพื้นที่ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ..

ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ประสบปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นเพื่อสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติ ด้านการประมง และมอบหมายให้ประมงอำเภอและผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอทุกอำเภอจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ประสบปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน ในพื้นที่ จำนวน 9 อำเภอ จังหวัดสระแก้ว พร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรายงานความเสียหายเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป ..

ประมงอำเภอชุมพวงออกพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำ และรับรายงานจากผู้นำชุมชน

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ประมงอำเภอชุมพวงออกพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำ และได้รับรายงานจากผู้นำชุมชน ดังนี้ 1. ลำน้ำมาศ พื้นที่ ต.ท่าลาด ต.โนนตูม อ.ชุมพวง ระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และขยายลงพื้นที่นาข้าวมากขึ้น 2. ลำน้ำเค็ม ลำน้ำมูลพื้นที่ ต.ประสุข อ.ชุมพวง ระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เฉลี่ย 5-10 ซม. 3. ลำน้ำมูล ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 1 ซม. 4. ลำสะแทด ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง ระดับน้ำคงที่ 5. ลำสะแทด ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง ระดับน้ำเพิ..