ข่าวการช่วยเหลือประชาชน

ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการประมง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

..

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอฝั่งตะวันออกของจังหวัดตาก

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอเมืองตาก ประมงอำเภอสามเงา และประมงอำเภอบ้านตาก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ในพื้นที่ 4 อำเภอฝั..

ส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

วันที่ 5 กันยายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต โดย นาย ประเสริฐ ทองสมบูรณ์ ประมงอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวพิชามญชุ์ คมขำ เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน ติดตามการดำเนินงานรับมอบวัสดุ/เครื่องมือซ่อมแซมเครื่องมือทำการประมง ตามการขอรับการสนับสนุน โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ที่ได้รับงบอุดหนุนประจำปี 2564 ของกลุ่มประมงพื้นบ้าน ชุมชนโคกโตนด ม.9 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ..

ขอส่งสำเนา หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยได้แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร และมีผลใช้บังคับวันที่เกิดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร : หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือด้านก..

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงตรวจเยี่ยมเรือประมงพักรอ (Vessel Isolation) บริเวณจุดจอดเรือเกาะตะเภาน้อย อำเภอเมืองภูเก็ต

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30-13.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานในเรือประมงติดเชื้อโควิด19 กลุ่มสีเขียว (ฉีดวัคซีนครบโดสและสุขภาพแข็งแรง) และแรงงานในเรือประมงไม่ติดเชื้อ ที่กักตัวในเรือประมงพักคอย (Vessel Isolation) บริเวณจุดจอดเรือเกาะตะเภาน้อย อำเภอเมืองภูเก็ต โดยมีประมงจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต นายกสมาคมชาวประมงภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับการตรวจเยี่ยม มีประเด็นสำคัญดังนี้ 1.มีการใช้..

Vessel Isoration

.วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00-10.00 น หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมนำผลไม้ลองกอง และสับปรดภูเก็ตไปแจกจ่ายให้แรงงานในเรือประมงที่ติดเชื้อโควิด 19 และกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงที่พักคอยในเรือประมง (Vessel Isoration)  จำนวน 66 ลำ บริเวณเกาะตะเภาน้อย ได้รับความอนุเคราะห์การเดินทางด้วยเรือตรวจการณ์ประมง 1002 ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามกประมงทะเลกระบี่ ..