หน่วยงานส่วนภูมิภาคจองสัตว์น้ำออนไลน์

..

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 1-4 มิถุนายน 2564

..

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564

..

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เรื่อง การขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของเรือประมงที่มีห้องเย็น

..

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

..

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564

..

ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

..

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564

..

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564

..

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564

..