หน่วยงานส่วนภูมิภาคข้อมูล วันที่ 2 ธันวาคม 2565

ข้อมูล วันที่ 1 ธันวาคม 2565

ข้อมูล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 27 พ.ย. 65

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 26 พ.ย. 65

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 25 พ.ย. 65