หน่วยงานส่วนภูมิภาครายชื่อสัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำเดือนธันวาคม 2564

ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน  2564 - วันที่ 30 พฤศจิกายน  2564 ..

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย

 พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 22 - 26 พ.ย. 2564  -ลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. ราคา 0.20 บาท -ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. ราคา 0.25 บาท -ลูกพันธุ์ปลานิลแดง ขนาด 2-3 ซม. ขนาด 0.20 บาท ..

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 8 - 12 พ.ย. 2564  -ลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. ราคา 0.20 บาท -ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. ราคา 0.25 บาท -ลูกพันธุ์ปลานิลแดง ขนาด 2-3 ซม. ขนาด 0.20 บาท ..