หน่วยงานส่วนภูมิภาคราคาและชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่หน่วยงานผลิต

Click off เปิดร้าน Fisherman Shop @ Bankhen

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางชลธิชา สันติภาตะนันท์ ประมงจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม Click off เปิดร้าน Fisherman Shop @ Bankhen ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) พร้อมกัน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีได้ร่วมเปิด Fisherman Shop @Lopburi ณ วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง..

ข่าววีดิทัศน์กรม 25 พ.ค. 65 เปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen

การกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจิรวิช จุลบุษปะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปราบประมงน้ำจืดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง และหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคของจังหวัดพัทลุง สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดร้าน“ Fisherman shop @ phattalung”ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ “กระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค” ณ ศูนย์ผลิตสินค้า OTOP อบจ.พัทลุง เพื่อสร้างรายได้พลิกคืนเศรษฐกิจครัวเรือนแล..

นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายสุทธิวุธิ แก่นทอง หวัหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางจรีภรณ์ มีศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Chachoengsao ผ่านระบบ Application Zoom Meeting โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ณสหกรณ์การเกษตรเมือง แปดริ้ว จำกัด ฉะเชิงเทรา ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมประมง Live สด จัดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกับสำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิด Fisherman Shop @ Phichit”

                                   กรมประมง Live สด จัดพิธีเปิดร้าน ..