หน่วยงานส่วนภูมิภาควิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งเกลือ นิลลาพะเยา (Nilla) ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปปลานิล

  วิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งเกลือ  "กรอบเค็มนิลลาพะเยา"                 ของฝากแนวใหม่จากพะเยา ..

เปิดตลาด กุ้งก้ามกราม และ กุ้งขาว ราคาถูก เอาใจผู้บริโภค เริ่ม พรุ้งนี้เป็นต้นไป วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ขอความกรุณาอนุญาตประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เนื่องจากราคาสินค้าสัตว์น้ำ ตกต่ำ ขอบพระคุณมากๆ นะค่ะ เปิดตลาด กุ้งก้ามกราม และ กุ้งขาว ราคาถูก เอาใจผู้บริโภค เริ่ม พรุ้งนี้เป็นต้นไป วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ ..

จองสัตว์น้ำออนไลน์

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 1-4 มิถุนายน 2564

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เรื่อง การขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของเรือประมงที่มีห้องเย็น