หน่วยงานส่วนภูมิภาค



ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 1 มี.ค. 66

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 28 ก.พ.66

พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา (รอบวันที่ 27-31 มีนาคม 2566)

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 27 ก.พ.66

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 26 ก.พ.66

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 25 ก.พ.66