ข่าวเด่นประเด็นร้อน

กรมประมง...พร้อมรับมือ “ภัยแล้ง” ปี’66 เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กรมประมง...พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 เร่งลงพื้นที่สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง หมั่นดูแลสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด แนะควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมประมงอย่างเคร่งครัด นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยในฐานะโฆษกกรมประมงว่าด้วยสภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนจะมีลักษณะอากาศร้อนอบอ้าว และร้อนจัดในหลายพื้นที่ ซึ่งได้ส่งผลให้อุณหภูมิน้ำทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำชลประทานเกิดการเปลี่ยนแปลงสู..

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนเข้าชมนิทรรศการ วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 131 ปี วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ถนนราชดำเนินนอก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนเข้าชมนิทรรศการ วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 131 ปี วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ถนนราชดำเนินนอก   ..

กรมประมง ...“ปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน” 3 เดือน ฟื้นฟูสัตว์น้ำวัยอ่อน ในพื้นที่ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง เริ่ม 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. นี้ !!!

          30 มีนาคม 2566 – กรมประมง...ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2566 (ปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566 ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง โดย นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน และมี นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ นายสุวิทย์ สุภาพ นายกสมาค..

กรมประมง จับมือ สวทช. ร่วมพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของไทยให้มีความยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

          วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จับมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมจัดกิจกรรมบรรยายและเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านสัตว์น้ำ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยให้มีความยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน..

กรมประมงหนุนใช้ “ซูริมิจากปลาน้ำจืด” ทดแทนปลาทะเล หวังเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำ มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

          จากปัญหาการขาดแคลนปลาทะเลเพื่อผลิตซูริมิของอุตสาหกรรมในประเทศไทย กรมประมงได้พยายามหาแนวทางในการหาสัตว์น้ำมาทดแทนปลาทะเลดังกล่าว โดยนำปลาน้ำจืดทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ปลานิลแดง ปลานิล และปลาจีน มาทดลองผลิตซูริมิสำหรับเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการนำมาทดแทนปลาทะเลที่ขาดแคลน เนื่องจากปลาดังกล่าวมีเนื้อขาว ปริมาณเนื้อมาก และมีจุดเด่นที่สำคัญ คือ ผู้ประกอบการสามารถกำหนดปริมาณผลผลิต รวมถึงช่วงเวลาการเพาะเลี้ยงได้ตามที่ต้องการอย่างเหมาะสม จึงสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผ..

กรมประมงปลื้ม !!! โชว์ผลสำเร็จเกษตรกรเข้มแข็งหลังเข้าร่วม  “แปลงใหญ่ปลาสวยงาม @จังหวัดราชบุรี”

          “ปลาสวยงามไทย” หนึ่งในสินค้าเกษตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมประมงดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์ปลาสวยงามให้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงโดยสร้างสายพันธุ์ที่มีความสวยงามแปลกใหม่ เพื่อผลักดันให้ปลาสวยงามไทยก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับประเทศผู้ส่งออกปลาสวยงามที่สำคัญอันดับต้นๆ ในตลาดโลก พร้อมทั้งกระตุ้นธุรกิจปลาสวยงามควบคู่ไปกับการปลูกสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติ &n..