ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

สขร.1เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

จัดจ้าง

มีนภัณฑ์

นราการเกษตร

บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จำกัด