ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 1งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน บท 2607 กระบี่ จำนวน 1งาน

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย......

หจก.โอเคปริ้น

อู่อัมรีคาร์เซอร์วิส

อู่อัมรีคาร์เซอร์วิส