ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

..

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ฮล 7202 กทม.ระบบช่วงล่างชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย.2564

..

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย.2564

..

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย.2564

..

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย.2564

..

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ฮล.7202 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค.2564

..