ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเปลือกเรือไฟเบอร์กลาส ขานด 19 ฟุต

ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเปลือกเรือไฟเบอร์กลาส ขานด 19 ฟุต 1.เอกสารประกวดราคา  2.เปลี่ยนเปลือกเรือ 3.ราคากลาง 4...

จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..

จัดซื้อจัดจ้างปี 2564

ลำดับที่ รายการ เอกสารเลขที่ ลงวันที่                 ..

ประกาศจังหวัดสงขลา

ประกาศจังหวัดสงขลา ..

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

..

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

..

ประกาศจังหวัดสงขลา

ประกาศกาศจังหวัดสขลา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้นพักข้าราชการ ..

แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2564

..

ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563)

..