ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ..

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

ประกาศจังหวัดสกลนคร  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ..

จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ( ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) ชื่อ วันที่ เลขที่ หจก.ทักษิณอินโฟเทค 6/1/2565 4/2565 ..

ประกาศ ผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564