ข่าวจำหน่ายสินค้าประมง

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 14 กันยายน 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 14 กันยายน 2564 ดังนี้    - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 40,000 ตัว  - ปลากดหลวง ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 4 บาท จำนวน 30,000 ตัว  - ปลาบึก ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 40 บาท จำนวน 100 ตัว สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ ..

วิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งเกลือ นิลลาพะเยา (Nilla) ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปปลานิล

  วิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งเกลือ  "กรอบเค็มนิลลาพะเยา"                 ของฝากแนวใหม่จากพะเยา ..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 7 กันยายน 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ วันที่ 7 กันยายน 2564 จำหน่ายพันธุ์ปลา ดังนี้      - ปลานิลแปลงเพศ  ขนาด 2 - 3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 50,000 ตัว       - ปลานิลแดงแปลงเพศ  ขนาด 2 - 3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว       - ปลาบึก  ขนาด 2 - 3 นิ้ว ราคาตัวละ 40 บาท จำนวน 400 ตัว       - ปลากดหลวง ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 4 ..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 1 กันยายน 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 1 กันยายน 2564 ดังนี้    - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 50 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว  - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 50,000 ตัว  - ปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร 1 ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 55 สตางค์ จำนวน 10,000 ตัว  - ปลากดหลวง ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 4 บาท จำนวน 30,000 ตัว  - ปลาบึก ขนาด 2-3นิ้ว ราคาตัวละ 40บา..

เปิดตลาด กุ้งก้ามกราม และ กุ้งขาว ราคาถูก เอาใจผู้บริโภค เริ่ม พรุ้งนี้เป็นต้นไป วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ขอความกรุณาอนุญาตประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เนื่องจากราคาสินค้าสัตว์น้ำ ตกต่ำ ขอบพระคุณมากๆ นะค่ะ เปิดตลาด กุ้งก้ามกราม และ กุ้งขาว ราคาถูก เอาใจผู้บริโภค เริ่ม พรุ้งนี้เป็นต้นไป วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ ..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 24 สิงหาคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ดังนี้    - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 30,000 ตัว  - ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 10,000 ตัว  - ปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร 1 ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 55 สตางค์ จำนวน 15,000 ตัว  - ปลากดหลวง ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 4 บาท จำนวน 30,000 ตัว  - ปลาบึก ขนาด 2-3นิ้ว ราคาตัวละ ..