ข่าวจำหน่ายสินค้าประมง

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ธันวาคม 2565

ปลายี่สกเทศ ตัวละ0.25 - 0.5 บาท  ปลาคาร์ปสวยงาม ตัวละ 0.5 บาท สนใจสอบถามชนิดพันธุ์อื่นๆหรือจองพันธุ์ปลา 044-634861 ในวันเวลาราชการ ..

ข้อมูล วันที่ 9 ธันวาคม 2565

สรุปราคาประมูล ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

สรุปราคาประมูล ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาวันที่ 7 ธันวาคม 2565..

ข้อมูล วันที่ 8 ธันวาคม 2565

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 7 ธ.ค.65