ข่าวหน่วยงาน

รายงานผลการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมาร์

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.00-21.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระนอง กรมประมง ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ สัญชาติเมียนมา ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM) ณ จุดตรวจสอบท่าเทียบเรือธนสาร (Chock point) จำนวนเรือที่ตรวจสอบรวม 32 ลำ ปริมาณสัตว์น้ำนำเข้ารวม 729.65 ตัน      ..

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ จังหวัดระยอง ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ จังหวัดระยอง ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ จังหวัดระยอง ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ จังหวัดระยอง ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ จังหวัดระยอง ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565