ข่าวหน่วยงาน

องคมนตรี และคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้

                     วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ต้อนรับพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านไร่เหนืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต..

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมย่อยส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงประจำปี 2565

         วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสุวรรณดี ขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้มอบพันธุ์ปลากินพืช แก่เยาวชนผู้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมย่อยส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง หลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” ประจำปี 2565 จำนวน 12 ราย หลังจากเยาวชนได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการเตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงลูกปลา รายละ 2,000 ตัว พร้อมมอบเอกสารตัวอย่างความรู้เกี่ยวกับการ..

ฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาติดตามงานในพื้นที่จังหวัดพังงา

                   วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสุวรรณดี ขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ อ่างเก็บน้ำแห่งแรกของจังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน เดินทางมาติดตามงานในพื้นที่จังหวัดพังงาและเป็นประธานในพิธี สำหรับกรมประมงนำโดยอธิบดีกรมประมง นายเฉลิมชัย ..

ภาพข่าวสารด่านฯ ผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 27 -28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ภาพข่าวสารด่านฯ ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงอุบลราชธานี ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ในระหว่างวันที่ 27 -28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ..

การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565

การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565