ข่าวหน่วยงาน

ควบคุมขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าจากประเทศMYANMAR

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.05-21.20 น. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตกรมประมง จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ จากเรือขนถ่าย ประเทศเมียนมา เรือชื่อ YA MIN THU ที่แพพิทักษ์ สัตว์น้ำที่ขออนุญาตนำเข้า ได้แก่ หมึกสาย ปูม้า เป็นต้น ผลการควบคุมการขนถ่าย พบว่าชนิดและปริมาณถูกต้องตามที่ขออนุญาตนำเข้ากับด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง ..

ควบคุมขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าจากประเทศMYANMAR

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30-18.20 น. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตกรมประมง จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ จากเรือขนถ่ายประเทศเมียนมา เรือชื่อ PYAE PHYO MAUNG-7 ที่แพจรัญ สัตว์น้ำที่ขออนุญาตนำเข้า ได้แก่ ปลาทูลัง ปลาทูสั้น เป็นต้น ผลการควบคุมการขนถ่าย พบว่าชนิดและปริมาณถูกต้องตามที่ขออนุญาตนำเข้ากับด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง       ..

ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่า จากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point) โดยทำการตรวจสอบเรือขนถ่ายตามมาตรการ PSM ..

ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออกประจำวันที่ 7 กรกฏาคม 2563

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปลาทรายแดง ปลาจะละเม็ดดำแช่แข็งส่งออก  และปลาทูลังแช่แข็งนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย ณ ลานตรวจสินค้าด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ผลการตรวจสอบสินค้าถูกต้องตามที่แจ้งขออนุญาต จึงตรวจปล่อยสินค้าในระบบ ..

ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า

วันที่ 7 กรกฏาคม 2563 เวลา 16.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทไข่ปลากดทะเลแช่แข็ง จำนวน 44 กล่อง น้ำหนัก 1232 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ SL/119 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป ..

สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ และปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำเดือนมิถุนายน 2563

..

สินค้าสัตว์น้ำนำเข้า

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานครฯ) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา ได้แก่ ปูทะเล และหอยแครงมีชีวิต ผลการตรวจสอบพบว่าถูกต้องตรงตามสำแดง เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจปล่อย ในระบบ Fisheries Single Window (FSW) ..

ควบคุมขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าจากประเทศMYANMAR

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.20-12.38 น. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนองศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตกรมประมง จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ จากเรือขนถ่าย ประเทศเมียนมา เรือชื่อ KAUNG WAI YAN LIN ที่แพจัมโบ้สุ สัตว์น้ำที่ขออนุญาตนำเข้า ได้แก่ ปูทะเล หอยแครง เป็นต้น ผลการควบคุมการขนถ่าย พบว่าชนิดและปริมาณถูกต้องตามที่ขออนุญาตนำเข้ากับด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง ..

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย กองร้อยทหารพรานที่1111 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่ากาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชสังขละบุรี ร่วมบูรณาการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า ปูทะเลมีชีวิต หอยแครงมีชีวิต ปลาดาบลาวแช่เย็น และสัตว์น้ำอื่นๆ จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2675/2563

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย กองร้อยทหารพรานที่1111 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่ากาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชสังขละบุรี ร่วมบูรณาการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า ปูทะเลมีชีวิต หอยแครงมีชีวิต ปลาดาบลาวแช่เย็น และสัตว์น้ำอื่นๆ จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2675/2563 เรื่อง การผ่อนผันการใช้ช่องทางเ..

ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาต เข้าเทียบท่า จากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point) โดยทำการตรวจสอบเรือขนถ่ายตามมาตรการ PSM ..