ข่าวหน่วยงาน

ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR

วันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 06:00-21:00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่า จากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point) โดยทำการตรวจสอบเรือขนถ่ายตามมาตรการ PSM จำนวนเรือ 30 ลำ ..

ด่วน!!! รับสมัคร โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง ปีงบประมาณ 2564 จำนวนจำกัด

ด่วน!!!  รับสมัคร ด่วน! โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง ปีงบประมาณ 2564 จำนวนจำกัด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 036-551011 และ 036-551126 ในวันและเวลาราชการ ..

รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 22 มกราคม 2564

..

ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง

ในวันที่ 22 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 (พังงา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน ..

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง#2

      สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี  จัดกิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรให้กับกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกุ้ง จากจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19          วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี กระตุ้นการบริโภค เชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามให้กับกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งจัดพื้นที่ให้กับเกษตรนำกุ้งสดมาจำหน่ายโดยตรง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกร..

ประชาสัมพันธ์กรมประมง

การโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้ำ การโอนปริมาณสัตว์น้ำคงเหลือจากการควบรวมปริมาณสัตว์น้ำ ..

รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ประจำวันที่ 22 มกราคม 2564

..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 22 มกราคม 2564

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 22 มกราคม 2564 ..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 22 มกราคม 2564

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 22 มกราคม 2564 ..

รายงานประจำวันที่ 22 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ..