ข่าวหน่วยงาน

ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 16 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ..

รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15 เมษายน 2564

..

ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 15 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วยกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ..

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

..

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

..

รายงานผลการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมาร์

วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 06:00-21:00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ สัญชาติเมียนมา ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ณ จุดตรวจสอบท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point) จำนวนเรือที่ตรวจสอบรวม ลำ 33 ปริมาณสัตว์น้ำนำเข้ารวมประมาณ 1,789 ตัน ..

วันที 16 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำแช่แข็ง ทางตู้คอนเทนเนอร์ ณ จุดตรวจปล่อยท่าเรือน้ำลึกสงขลา

..

ประชาสัมพันธ์ การออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid - 19

การออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid - 19 สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ มีผลบังคับใช้ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ..

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มี.ค.64

..