Infographic กรมประมง  28,139

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อปลาตะพัด

ประกาศ "ขยายเวลา" หนังสืออนุญาต 16 เรื่อง

การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 28 เมษายน 2563

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่

ฉลากยาสำหรับสัตว์น้ำ

กรมประมง ย้ำ ! ใช้ หรือ มีไว้ครอบครอง “ไอ้โง่” เพื่อทำประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ ผิดกฎหมายทุกกรณี

ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำที่ส่งออกไปประเทศกัมพูชา