งานวิจัยด้านประมง (Fisheries Research)  434,029

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดระนอง ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 2 -3 พฤษภาคม 2565 พบเรือตัวอย่างจำนวน 4 ลำ ประกอบด้วยเครื่องมืออวนลากคู่ จำนวน 3 คู่ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะช้าง เกาะพยาม เกาะกำ และเกาะสุรินทร์ มีอัตราการจับเฉลี่ย 197.96 กก./ชม. ประกอบด้วย สัต

ปลากุเราหนวดสี่เส้น

เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดระนอง ในวันที่ 19-22 เมษายน 2565

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดระนอง ในระหว่างวันที่ 19 - 22 เมษายน 2565 พบเรือตัวอย่างจำนวน 8 ลำ ประกอบด้วยเครื่องมืออวนลากคู่ จำนวน 3 คู่ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะค้างคาว, หน้าท้ายเหมือง, เกาะภูเก็ต, เกาะราชา มีอัตราการจับเฉลี่ย 166.28 กก./ชม. ป

การอนุบาลลูกปลาสังกะวาดท้องคมวัยอ่อนด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน