งานวิจัยด้านประมง (Fisheries Research)  578,503

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ 2565 เรื่องรูปแบบการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤตสำหรับกระบวนการผลิตน้ำปลาปรุงรส

(พ.ย. 65) นักวิจัยกรมประมงโชว์เก๋า...ฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่ปลาทูสำเร็จครั้งแรกของโลก !! “กระตุ้นการตกไข่ปลาทูไม่ต้องรอลุ้นฤดูวางไข่ปีละครั้ง”

คู่มือการศึกษาวิจัยฉลามและกระเบน

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการศึกษาทางวิชาการ ครั้งที่ 3