งานวิจัยด้านประมง (Fisheries Research)  63,220

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อปรับปรุงข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

เอกสารวิชาการฉบับที่ อึ่งเพ้า

อึ่งประจำหน่วยงาน

การตรวจประเมินการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง โดยชุด Flying Inspection Team (FIT)

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายโรจนรุตม์ รุ่งเรือง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ได้เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง โดยชุด Flying Inspection Team (FIT) เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติ

สมุนไพรรักษาโรคปลา ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

การเพาะพันธุ์ปลานิล หรือ ปลาทับทิมฝากลูกในกระชัง โดยวิธีธรรมชาติ

จดหมายข่าว 16-30 กันยายน 2562