งานวิจัยด้านประมง (Fisheries Research)  45,145

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ข่าวสาร กคส. ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

เปรียบเทียบประสิทธิภาพปลาตะเพียนเพศขาวเมียที่ผลิตจากพ่อพันธุ์นีโอเมลรุ่นที่ 1และรุ่น 2

ศึกษาผลของฮอร์โมนแบบออกฤทธิ์เนิ่นนานต่อพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์และการแช่แข็งน้ำเชื้อปลาเทพา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตากได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา สินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ หอยแครง หอยตลับ ปลาไหลนา สินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ ปลาลิ้นหมา ปลาดาบลาว ปูม้า และ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กระเพาะปลายี่สกเทศตากแห้ง จากการ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมา สินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ ปลากะพงขาว กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ เนื้อปลาทรายแดงบดปรุงแต่ง ซอสหอย ปลาแมคเคอเรลปรุงแต่งบรรจุกระป๋อง จากการตรวจสอบพบว

การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำโรทาล่า, Rotala macrandra โดยการฉายรังสีแกมม่า

การใช้ฮอร์โมนในการควบคุมเพศปลานิล

ประชาสัมพันธ์ ขยะคืนฝั่ง