กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  36,117

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

กสน.1 คำขอเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ

กสน.2 คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมมูล การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ

ชาวประมงและธุรกิจต่อเนื่องประมง ยื่นข้อเรียกร้องจำนวน 10 ข้อ แก่รัฐบาล ผ่าน ผวจ.

วันที่ 6 ธ.ค.62 เวลา14.00  ชาวประมงและธุรกิจต่อเนื่องประมง จังหวัดระนอง เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประมง ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำโดย นายสมทรัพย์ จิตตะธัม นายกสมาคมประมงระนอง พร้อมชาวประมงและผู้ประกอบการฯ ประมาณ 500  คน ยื่นข้อเรียกร้องจำนวน 10 ข้อ  

กสน.3 คำข้อยกเลิกการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ

ประมงอำเภอดอนมดแดง รวมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

 วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562  นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง รวมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ดังนี้        -เวลา 07.00 น.          กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 89 รูป            -เวลา 08.00 น.       &n

จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำแหล่งใหม่ กุดโง้ง ปี 2563

 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเลย สำนักงานประมงอำเภอเมืองเลย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำแหล่งใหม่ กุดโง้ง ปี 2563 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านกุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2563