กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  49,881

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดประชุมชี้แจง กำหนดแนวทาง และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน (หนองสองห้อง)

วันที่ 17 มกราคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดประชุมชี้แจง กำหนดแนวทาง และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน (หนองสองห้อง)ณ ศาลาวัดบ้านโคกสมบูรณ์นอก หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 17 มกราคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง

อำนาจหน้าที่ด่านตรวจประมงตรัง

วันที่ 22 มกราคม 2563 ได้มีการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนกุดหานสามัคคี ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง และเจ้าหน้าสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ

ลอบพับ

การใช้กระแสไฟฟ้า

เครื่องมือโพงพาง

โครงสร้างองค์กรด่านตรวจประมงภูเก็ต

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมประชุมประจำเดือน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

22 มกราคม 2563 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 ร่วมกับสำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 สำนักงานเขตบางขุนเทียน คณะกรรมการ ศบกต.และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน เพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข ต่อไป