กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  1,194,583

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 1) และ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)          

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทไข่ปลากดทะเลแช่แข็ง จำนวน 688 กิโลกรัม และกระเพาะปลายุโรเปี้ยนเพิร์ชตากแห้ง จำนวน 315.50 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 14.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทหัวประเภทปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 609 ตัว 10 กล่อง ส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซียตรวจสอบแล้วตรงตามใบอนุญาตฯ จึงได้ตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 12.12 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทหัวกะโหลกจระเข้น้ำจืด จำนวน 20 ชิ้น 2 กล่อง ส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียทางไปรษณีย์ ตรวจสอบแล้วตรงตามใบอนุญาตฯ จึงได้ตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป