กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  904,102

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

การค้าอาหาร-สินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป ในปี 2564 และคาดการณ์แนวโน้มตลาดระยะสั้น

ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบการออกใบอนุญาตให้ทำงานในเรือประมงตามมาตรา E-285

ด้วยกรมประมงตรวจสอบพบการใช้เอกสารเพื่อแทนหนังสือคนประจำเรือซึ่งมิได้ออกโดยกรมประมง และจากการขยายผลพบว่า มีการปลอมแปลงใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว อีกทั้งมีการบันทึกข้อมูลเรือในการแจ้งเข้า-ออก ไม่ตรงกับในระบบออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว จึงมีมติดังนี้ 1.เห็นชอบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว

ประมงอุบลฯ เดินหน้าประชาสัมพันธ์มาตราการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ “ฤดูน้ำเเดงปี 2565” 

ประมงอุบลฯ เดินหน้าประชาสัมพันธ์มาตราการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ “ฤดูน้ำเเดงปี 2565”  วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุวิทย์  พัชนี  นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับนายศุภกิจ  คำแก้ว  หัวหน้าหน่วยป

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือแนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาและกระทำการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ำ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมหารือแนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแพปลาและกระทำการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ำ โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการแพปลาและใบอนุญาตให้กระทำการเป็น