ข่าวผู้บริหารกรมประมง

กรมประมง...ชูแนวทางร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู “ปลาเสือตอลายใหญ่” ปลาหายากแห่งบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ในงาน “สองเสือปากน้ำโพ” 2020

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมพิธีเปิดงาน “สองเสือปากน้ำโพ 2002 : Let’s Save 2 Tigers Together” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยโอกาสนี้ ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางขับเคลื่อนการอนุรักษ์เสือโคร่งและปลาเสือตอ ในยุค Covid Disruption” พร้อมร่วมลงนามในปฏิญญาสองเสือปากน้ำโพ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของกรมประมงถึงค..

กรมประมง...ชูแนวทางร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู “ปลาเสือตอลายใหญ่” ปลาหายากแห่งบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ในงาน “สองเสือปากน้ำโพ” 2020

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมพิธีเปิดงาน “สองเสือปากน้ำโพ 2002 : Let’s Save 2 Tigers Together” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยโอกาสนี้ ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางขับเคลื่อนการอนุรักษ์เสือโคร่งและปลาเสือตอ ในยุค Covid Disruption” พร้อมร่วมลงนามในปฏิญญาสองเสือปากน้ำโพ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของกรมประมงถึงค..

ประชุมผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมของไทย (IUU fishing)

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดี ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดี และนางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ ประชุมผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมของไทย (IUU fishing) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองกฏหมาย (กกม.) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัมนาการประมง (กนป.) ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพ..

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรม ประมง ให้เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์รายการสด ในรายการ "5 อาสา เพื่อประชาชน"

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 16.15 น. ณ สตูดิโอรายการ 5 อาสา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรม ประมง ให้เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์รายการสด ในรายการ "5 อาสา เพื่อประชาชน" เพื่อพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับ "โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล" ร่วมถึงความสำเร็จของการปิดอ่าวอันดามัน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายความยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อที่จะคงรักษาท..

ร่วมการประชุมพิจารณารายงานผลการกระทำความผิดของเรือประมงเเละเรือสนับสนุนการประมง เพื่อนำเสนอในการประชุมเตรียมการร่วมสหภาพยุโรป ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ และผู้อำนวยการกองกฎหมาย, กองประมงต่างประเทศ, กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมพิจารณารายงานผลการกระทำความผิดของเรือประมงเเละเรือสนับสนุนการประมง เพื่อนำเสนอในการปร..

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายเดชา ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ครั้งที่ 26/2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายเดชา ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ครั้งที่ 26/2565 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง และแรงงานในภาคประมง ..