ข่าวผู้บริหารกรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมเตรียมการเพื่อการตรวจติดตาม การปฎิบัติงานของศูนย์ PIPO การตรวจสอบแรงงานในภาคประมงและการปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมเตรียมการเพื่อการตรวจติดตาม การปฎิบัติงานของศูนย์ PIPO การตรวจสอบแรงงานในภาคประมงและการปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน ..

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจติดตามการปฎิบัติราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต12 (สงขลา)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจติดตามการปฎิบัติราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต12 (สงขลา) โดยมีนายพรพนม พรหมแก้ว ผอ.ศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฎิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของศูนย์ฯ ..

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือการเก็บค่าธรรมเนียมตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือการเก็บค่าธรรมเนียมตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาถึงการส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรา 92 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกำหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง พ.ศ. 2559 หรือไม่ และพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อรองรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเห็นของ..

ขอเชิญรับชม เทปบันทึกคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมประมง ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (ช่อง 11 ) NBT

https://www.facebook.com/227334884050780/videos/363300277999328/ ..

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่าแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว พร้อมด้วยนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ไทย ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และคณะ ได้ปลูกต้นไม้ร่วมกัน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา16.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่าแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว พร้อมด้วยนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ไทย ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และคณะ ได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันโดยดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ปลูกต้นลิ้นจี่ นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ไทย ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และนายดนัย การพจน์ อดีตเอกอัครร..

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว เพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวร่วมกับผู้แทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ..

นายบรรจง จำนงศิตธรรม นายถาวร จิระโสภณรักษ์ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายสายันต์ เอี่ยมรอด นายสุวิทย์ คชสิงห์ และนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายบรรจง จำนงศิตธรรม นายถาวร จิระโสภณรักษ์ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายสายันต์ เอี่ยมรอด นายสุวิทย์ คชสิงห์ และนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1(เชียงใหม่) ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยดำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายประสาน ภรโสภิณ ผอ.ศูนย์ฯ และ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์ และปลาสเตอร์เจียน พร้อมร่วมปลูกต้น..

กรมประมง จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาไทย 38 ล้าน 5 แสนตัว ทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรมประมง จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาไทย 38 ล้าน 5 แสนตัว ทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กรมประมง จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาไทย 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช..

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาสัตว์น้ำส่งออก

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาสัตว์น้ำส่งออก เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎหมาย/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสัตว์น้ำส่งออกของเจ้าหน้าที่กรมประมง ..