ข่าวผู้บริหารกรมประมง

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Virtual Port State Measures Inspector Training Workshop) ของกรมประมง

วันนี้ (14 มิถุนายน 2564) นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Virtual Port State Measures Inspector Training Workshop) ของกรมประมง เพื่อเสริมสร้างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (IUU) และการดำเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSMA) ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กรมประมง   ..

รายการ “รองฯ ลงครัว” สาธิตการแปรรูปปลาส้มหมักด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่ ตามสูตรจากคู่มือการแปรรูปสัตว์น้ำ

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ ลานโพธิ์ กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ถ่ายทำรายการ “รองฯ ลงครัว” สาธิตการแปรรูปปลาส้มหมักด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่ ตามสูตรจากคู่มือการแปรรูปสัตว์น้ำ ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยในครั้งนี้เป็นการสาธิตการทอดปลาส้ม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมให้เกียรติถ่ายทำในรายการดังกล่าว สำหรับประชาชนผู้สนใจต้องการสูตรการแปรรูปอาหารเพิ่..

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกับคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกับคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินการ โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 25 พฤษภาคม 2564 รวมถึงได้หารือในการขยายระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อดังกล่าว และในประเด็นสำคัญอื่นๆ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบ ..

การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยง ครั้งที่ 5/2564

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยง ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ในเรื่องแผนการพัฒนาการผลิตและการตลาดสัตว์น้ำสวยงาม โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และ..

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ผ่านระบบ Video Conference เพื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง และแรงงานในภาคประมง ..

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขั้นกรรมาธิการ กรมประมง พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประมง ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหารือเตรียมข้อมูลการดำเนินงานของกรมประมงในด้านต่างๆที่สำคัญ อาทิ ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร (การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถา..