ผู้บริหารกรมประมง

 • นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์


    อธิบดีกรมประมง
   ส่ง E-Mail
   0-2940-6212
   0-2562-0600-15 ต่อ 3224, 3209
 • นายบัญชา  สุขแก้ว


  รองอธิบดีกรมประมง
   ส่ง E-Mail
   0-2579-8094
   0-2562-0526 ต่อ 3206
 • ดร.ถาวร  ทันใจ


    รองอธิบดีกรมประมง
   ส่ง E-Mail
   0 2562 0561
   0-2562-0561, 0-2562-0600-15 ต่อ 3217, 3214
 • นายประพันธ์  ลีปายะคุณ


  รองอธิบดีกรมประมง
   ส่ง E-Mail
   0-2562-0561
   0-2562-0200-15 ต่อ 3221, 3207
 • นายมานพ  หนูสอน


  รองอธิบดีกรมประมง
   ส่ง E-Mail
   0 2562 0600 - 15 ต่อ 3205
 • นางเพราลัย นุชหมอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง

  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)


    ผู้เชี่ยวชาญ
   ส่ง E-Mail
 • นางอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม


    ผู้เชี่ยวชาญ
   ส่ง E-Mail
 • นางสาวเจนจิตต์  คงกำเนิด ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ำ


    ผู้เชี่ยวชาญ
   ส่ง E-Mail
 • นางสาวรัตนาวลี  พูลสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา


    ผู้เชี่ยวชาญ
   ส่ง E-Mail
 • นางสาววิรงรอง  ทิมดี ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงเชิงพื้นที่


    ผู้เชี่ยวชาญ
   ส่ง E-Mail
 • นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงน้ำจืด


    ผู้เชี่ยวชาญ
   ส่ง E-Mail
 • นางมณีรัตน์  หวังวิบูลย์กิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืด


    ผู้เชี่ยวชาญ
   ส่ง E-Mail
 • นางสุภาน้อย  ทรัพย์สินเสริม ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (กตส.)


    ผู้เชี่ยวชาญ
   ส่ง E-Mail
 • นางกนกพรรณ  ศรีมโนภาษ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง (กอส.)


    ผู้เชี่ยวชาญ
   ส่ง E-Mail
 • นาวาโทพรชัย สิงหบุญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประมง (กพท.)


    ผู้เชี่ยวชาญ
   ส่ง E-Mail
 • นางสาวกาญจนรี  พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ (กพจ.)


    ผู้เชี่ยวชาญ
   ส่ง E-Mail
 • นางชวนพิศ  จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ


    ผู้เชี่ยวชาญ
   ส่ง E-Mail

 กรมประมงใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของท่าน ศึกษารายละเอียดได้ที่  นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้เอง โดยคลิกที่ปุ่ม "ตั้งค่า"

X
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ กรมประมง เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ กรมประมง ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ กรมประมง ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ กรมประมง รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ กรมประมง ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ กรมประมง ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ กรมประมง จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ กรมประมง ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ กรมประมง แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า