ข่าวพระราชกรณียกิจ (ประมง)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารรี พระราชทานพระราชว์โรกาสให้คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เฝ้าทูลละออง พระบาท ณ วังสระปทุมในวันที่ ๒๒ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีนายประวิทย์ ขำร้าย นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้ตรวจราชการนายพลาวุฒิ แซ่เฮี๊ยว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ เพื่อติดตามความ ก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ และรับพระราโชวาทผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมทูน่า อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ดำเนินกิจกรรมประมงโรงเรียนและกิจกรรมฝึกอบรม ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และด้านโภชนาการทั้งการสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ #โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน จังหวัดสุรินทร์

หนังสือแผนปฎิบัติงานและพื้นที่ดำเนินการโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2566

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายมานพ ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้อำนวยการติดตามและวิเคราะห์โครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน มอบให้แก่กรมประมง

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายมานพ ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้อำนวยการติดตามและวิเคราะห์โครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน มอบให้แก่กรมประมง เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว นายถาวร ทันใจ นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู..

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ทรงประพรมหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ในตู้ปลาทรงปล่อยที่กรมประมงจัดถวาย ณ วังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (๘ มกราคม ๒๕๖๖) เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ทรงประพรมหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ในตู้ปลาทรงปล่อยที่กรมประมงจัดถวาย ณ วังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร ในการนี้ โปรดให้ นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนำพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาเทพา ปลาโพง และปลากระโห้ ปล่อยลงในแม่น..

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมใจแสดงความจงรักภักดีและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ แหล่งน้ำบุ่งตาหลัว ลานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ร่วมพิธีจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำจากตลาดหรือแหล่งจำหน่ายเพื่อการบริโภคเพื..