กรมประมงได้บริการเผยเเพร่ข้อมูลในรูปแบบ RSS Feed

         URL: https://www4.fisheries.go.th/feed/rss

   

  RSS (Really Simple Syndication)

         เป็นบริการ ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ หัวข้อข่าว หรือข้อมูลใหม่ ผ่านหน้าจอ หรือเครื่องมือรับบริการ RSS Feed ของตนเองอัตโนมัติ (มีเครื่องมือให้เลือกหลายชนิด) โดยผู้รับบริการเพิ่ม URL ของหัวข้อ RSS ที่สนใจ ผ่านเครื่องมือรับบริการ เพียงครั้งแรกครั้งเดียว หลังจากนั้น ก็สามารถ เรียกดูข้อมูล/ข่าวสาร ที่มีการปรับปรุงใหม่ได้ โดยไม่ต้องคอยเข้าไป ดูตามเว็บไซต์ผู้ให้บริการ ว่ามีข้อมูลปรับปรุงใหม่ หรือไม่

   

  ทำไมต้องใช้ RSS

        RSS ช่วยให้ผู้ใช้บริการ ได้รับข้อมูลที่มีการปรับปรุงใหม่ โดยไม่ต้องเข้าไป ดูตามเว็บไซต์ต่างๆ ว่ามีข้อมูลใดปรับปรุงใหม่หรือไม่ และสามารถเรียกดูข้อมูล RSS ที่สนใจ จากหลายๆ เว็บไซต์ ผ่านหน้าจอเดียวได้

   

  การรับบริการ RSS Feed ต้องทำอย่างไร

         การรับบริการ RSS Feed ผู้ใช้จะต้องมีเครื่องมือสำหรับอ่านข้อมูล ซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย และมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้เป็นสำคัญ โดยขอแนะนำการใช้งานแบบง่ายๆ ดังนี้