หน่วยงานส่วนกลางชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย (17-20 พฤษภาคม 2565) ศพจ.พระนครศรีอยุธยา

พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดังนี้   - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 50 สตางค์ จำนวน 50,000 ตัว   - ปลานิลแปลงแดงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 8,000 ตัว สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ ..

โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค

โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดังนี้   - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 50 สตางค์ จำนวน 50,000 ตัว   - ปลานิลแปลงแดงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 8,000 ตัว สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ ..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ดังนี้   - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 50 สตางค์ จำนวน 50,000 ตัว   - ปลานิลแปลงแดงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 8,000 ตัว สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ   ..

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง ให้เกียรติเยี่ยมชม และอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen

  ..