หน่วยงานส่วนกลางพันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2565 - วันที่ 15 สิงหาคม 2565

พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2565 - วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 2 สิงหาคม 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ดังนี้   - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 100,000 ตัว  - ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 10,000 ตัว  - ปลานวลจันทร์เทศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 10 สตางค์ จำนวน 50,000 ตัว  - ปลายี่สกเทศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 20 สตางค์ จำนวน 50,000 ตัว  - ปลาบึก ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตั..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ดังนี้   - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 50,000 ตัว  - ปลานิลแปลงแดงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 8,000 ตัว  - ปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร1 ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 55 สตางค์ จำนวน 5,000 ตัว  - ปลาบึก ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 40 บาท จำนวน 1,900 ตัว  - ปลาพลวงหิน ขนาด 3-4 นิ้ว ราคาตัวละ 25..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ดังนี้   - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 10,000 ตัว  - ปลานิลแปลงแดงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 5,000 ตัว  - ปลานิลหมอสายพันธุ์ชุมพร1 ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 55 สตางค์ จำนวน 10,000 ตัว  - ปลาบึก ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 40 บาท จำนวน 2,000 ตัว  - ปลาพลวงหิน ขนาด 3-4 นิ้ว ราคาตัวล..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ดังนี้    - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 50,000 ตัว  - ปลานิลแปลงแดงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว  - ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 25 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ ..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 28 มิถุนายน 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ดังนี้    - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 50 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว  - ปลานิลแปลงแดงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 5,000 ตัว  - ปลาพลวงหิน ขนาด 3-4 นิ้ว ราคาตัวละ 25 บาท จำนวน 20,000 ตัว สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ ..