งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  32,593

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

คุณภาพน้ำแม่น้ำจันทบุรีและแม่น้ำเวฬุ กรกฏาคม 2563

สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา

ข้อมูลคุณภาพน้ำ (ก.ค.63)

แบบฟอร์ม 19 คชก - new

งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562

คู่มือการใช้เงินกองทุน

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน2563