งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  972,432

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

การบูรณางานเพื่อตรวจรับและส่งมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอดอนมดแดง อำเภอตาลสุม อำเภอเขมราฐ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซื้อวัสดุการเกษตร  ร่วมกับ นางสาวหรรษา ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบด้านประมงอำเภอดอนมดแดง นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับผิดชอบด้านประมงอำเภอตาลสุม นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ บูรณางานเพื่

การเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานฝันและยกระดับรายได้เกษตรกร โดยการใช้น้ำบำบัดจากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมัน อำเภอน้ำยืน และอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14:00 น. นายศุภกิตต์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมนายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการสานฝันและยกระดับรายได้เกษตรกร โดยการใช้น้ำบำบัดจากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมัน อำเภอน้ำยืน และอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ลงพื้นที่ในวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่า

การมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบ 2  ให้แก่เกษตรกรอำเภอสำโรง จำนวน 33 ราย 

วันที่ 2 ธค 64 เวลา 08.30 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธ้ ประมงอำเภอวารินชำราบ ผู้รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอสำโรง ร่วมกับนายประชุม  ดวนใหญ่  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และนางสุภาภรณ์  ครองยุติ  เกษตรอำเภอสำโรงให้เกียรติร่วมมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่

แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว