งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  69,957

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

รายงานผลการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ ประจำเดือนมีนาคม 2564

สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา

ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2563

อบรม หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่" ประจำปีงบประมาณ 2564

อบรม หลักสูตร "เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด" ประจำปีงบประมาณ 2564

สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ

        วันที่ 18 มีนาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)  ได้สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามแก่ประชาขนในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง รวมจำนวนกว่า 130,000 ตัว โดยมีนายเสกสรร มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญเป็นตัวแทนรับมอบ และนำให้ประชาชนในช

จากลูกพันธุ์กุ้ง สู่ กุ้งเผา เงินล้าน เวอร์ชั่น TikTok

นายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง โดยนายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม ๖ นาย ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ตรวจการทำประมงที่กระทำผิด พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ จังหว

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ออนไลน์