งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  96,552

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

คู่มือการใช้งานระบบ APD ฟาร์มเลี้ยง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานจัดกิจกรรมการสร้างแหล่งอาศัยและสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานจัดกิจกรรมการสร้างแหล่งอาศัย และสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมแหล่งน้ำสำหรับการปล่อยกุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ แหล่งน้ำหนองส่าง หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวั

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูและนายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูและนายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง มอบกล้องส่องทางไกลให้กับผู้ใหญ่บ้านโคกใหญ่และทีมงานเนื่องในโอกาสเป็นทีมงานที่เข้มแข็งในการดูแลเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์บริเวณบ้านโคกใหญ่ ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง ดูแลสัตว์น้ำทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อสงวนไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ใน

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยด้านประมง ประจำปี 2564

เชิญชวนแรงงานไทย หรือแรงงานไทยที่ไม่มีงานมาทำงานในกิจการประมงทะเล