งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  41,658

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

test report กุุ้งปากบ่อ

test report น้ำ-ดิน ก่อนเลี้ยง

ศตส.สค.เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

test report กุ้ง-น้ำ ระหว่างเลี้ยง

สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 20 ธันวาคม 2562

ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต1 (เชียงราย) กรมประมง วันที่ 25 กรกกฎาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ได้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบ (FSW) ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่เนื้อปลาแซลมอนแช่เย็น จากผลการตรวจตามใบ

กรณี เรือประมงไม่มีเอกสารสำเนาอาชญาบัตรประกอบการพิจารณา

กรณี เรือเกิดเหตุพายุฟ้าผ่าจนเรืออับปางกลางทะเล (จ.สมุทรปราการ)