งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  1,417,440

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ประมงอุบลฯ ร่วมแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 

ประมงอุบลฯ ร่วมแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565  วันนี้ (17 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต. วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง พร้อมด้วยนางสาวอาทิตยา อุทัยวัฒน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมงการประมง เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำป

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ตรวจฟาร์เพาะเลี้ยงวัตว์น้ำที่ขอขึ้นทะเบียน ทบ.1 เชิงพาณิชย์ ของนายสำเร็จ  ลาภยิ่ง 139 ม.8 ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ

วันที่ 17 สิงหาคม. 2565 นายธงชัย  ชาตำแน ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ตรวจฟาร์เพาะเลี้ยงวัตว์น้ำที่ขอขึ้นทะเบียน ทบ.1 เชิงพาณิชย์ ของนายสำเร็จ  ลาภยิ่ง 139 ม.8 ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ พื้นที่ฟาร์ม 20 ไร่ 3 งาน  พื้นที่เลี้ยงรวม 5 ไร่ จำนวน 8 บ่อ สัตว์น้ำที่เลี้ยงประกอบด้วย 1.ปลานิล จำนวน 5,000 ตัว 2.ปลายี่สกเทศ จำนวน  5,000  

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ 

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ  วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับนางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเดินทางมาพบปะแม่บ้านเกษตรกร แล

สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม มอบพันธุ์ปลากินพืชเพื่อปล่อยในศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม  

วันที่16 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม มอบพันธุ์ปลากินพืชเพื่อปล่อยในศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม           ในงานวันทำบุญตักบาตรสำนักงานฯวันที่16 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม มอบพันธุ์ปลากินพืชเพื่อปล่อยในศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานคุม