คลังความรู้และข้อมูล

 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อปลาตะพัด

สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา พื้นที่จังหวัดพัทลุง

แผนที่ด้านการประมง

ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2564

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมูลการแจ้งตรวจสินค้าประมง

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรม 'น้ำคือชีวิต (วันคลองภูมี)'

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา สินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ ปลาไหลนา ปุทะเล สินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ ปลาหมึกกล้วย ปูม้า ปลาดาบลาว ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ เนื้อปลาทรายแดงบด จากการตรวจสอบตรงตามใบอนุญาตจึงท