คลังความรู้และข้อมูล

 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 6 ส.ค. 65

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 6 ส.ค. 65 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทปูทะเลมีชีวิต จำนวน 120 กิโลกรัม หอยแครงมีชีวิต จำนวน 1,020 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินเดีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 16.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมืองตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า จำนวน 2 ใบอนุญาต ประเภทหอยพิมมีชีวิต จำนวน 1,127 กิโลกรัม และประเภทหอยแครงมีชีวิต จำนวน 306 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป