โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 MOAC IMPORTANT POLICIES

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.20 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยแครงมีชีวิต ปริมาณ 1,470 กิโลกรัม จำนวน 49 กระสอบ นำเข้ามาจากประเทศอินเดีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตฯ จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทลูกปลานวลจันทร์ทะเลมีชีวิต ปริมาณ 500,000 ตัว จำนวน 18 กล่อง นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตฯ จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนมิถุนายน 2565