จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร  89,591

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานสัมมนานานาชาติ Asia and the Pacific Regional Dialogue on Science and Technology for a Sustainable Food System, Session 3: Actions Towards More Sustainable Food System

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดงานสัมมนานานาชาติ Asia and the Pacific Regional Dialogue on Science and Technology for a Sustainable Food System, Session 3: Actions Towards More Sustainable Food System ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.30 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้และค

การแปรรูปสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า

ร่วมดำเนินรายการวิทยุทางคลื่น สวท.FM 101 MHz "รายการกระทรวงเกษตรสรรหามาเล่า"

รายการกระทรวงเกษตรสรรหามาเล่า ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี มอบหมายให้นายสุรพันธ์ คำทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุทางคลื่น ส

รายงานปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป ประจำเดือนมิถุนายน 2565