ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  20,155

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3 แห่ง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านขามและตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3 แห่ง ซึ่งนำมาเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำและขยายผลด้านการประมงในแหล่งน้ำของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ต่อไป

เตรียมพร้อมรับมือ ภัยแล้งเตือน!! เกษตรกรเฝ้าระวัง

กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา

วันที่22 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากชุดสหวิชาชีพร่วมจัดกิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา ณ สะพานปลาเจริญลาภ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเพาะเลี้ยงปลานิล

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา สินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ หอยแครง ปลาไหลนา ปูทะเล สินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ ปลาลิ้นหมา ปลาดาบลาว จากการตรวจสอบตรงตามใบอนุญาตจึงทำการตรวจปล่อยผ่าน ระบบ FSW เพื่อออก ร.7 ก

การเพาะเลี้ยงกบนา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

ประมงอาสา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้