ระบบตลาดนำการผลิต  37,319

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางจรีภรณ์ มีศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายวิชิต มากช่วย ประมงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นางสาวณัฐณิชา สุขไชยพร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายยภาธิปัตย์ สิงห์สูง นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เพื่อสำรวจข้อมูลโลจิสติกส์และโซ่อุปทานปลากะพงขาว ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตรวจแหล่งผลิตสินค้ามาตรฐาน Q

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางพรรณทิพา บุรีรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมเข้าตรวจแหล่งผลิตสินค้ามาตรฐาน Q ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ อำเภอเมือง และ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ตรวจแหล่งผลิตสินค้ามาตรฐาน Q

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางพรรณทิพา บุรีรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมเข้าตรวจแหล่งผลิตสินค้ามาตรฐาน Q ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ อำเภอเมือง และ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ตรวจร้านอาหารมาตรฐาน Q

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางพรรณทิพา บุรีรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมเข้าตรวจร้านอาหารมาตรฐาน Q ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์