การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  13,260

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 50,000 ตัว

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือน  พฤศจิกายน 2562

ประชาสัมพันธ์นำการจับกุม PIPO Songkhla

สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหารจัดงานวันประมงแห่งชาติประจำปี 2563 ระดับจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 5 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 5 ธันวาคม 2562

สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ออกปฏิบัติงานตรวจตราป้องปราม การทำประมงผิดกฎหมายในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ฯ

รายงานผลการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมา

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง รายงานผลการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2562

ชาวประมงปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ