การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  19,577

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 20 มกราคม 2563

ลงทะเบียน "กิจกรรมขยะคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ"

ประกาศกรมประมง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมอาคารสำนักงาน  บ้านพัก  และโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงทะเบียน "กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา"

การทดลองอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม โดยใช้บ่อผ้าใบเพื่อขยายผลไปอนุบาลใน แบบ Mobile Hachery

วันที่ 8 มกราคม 2563 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และวันสาธิตการปลูกพืชหลังฤดูทำนา ประจำปี 2563 พื้นที่อำเภอนากลาง

แบบบันทึกการส่งตัวอย่างสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำอายัดประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ณ จุดตรวจปล่อยท่าเรือน้ำลึกสงขลา