การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  55,252

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำหลังปล่อยอนุบาลสู่แหล่งน้ำของชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

วันที่ 17 เมษายน 2563 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน มอบหมายให้นางสาวภาอภิภา แจ้งอนันต์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำหลังปล่อยอนุบาลสู่แหล่งน้ำของชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ณ สระน้ำห้วยพร

เที่ยวครบจบที่เดียว การท่องเที่ยวบ้านท่าข้ามควาย จ.สตูล

เครื่องมือที่อนุญาต

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 16 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 16 เมษายน 2563

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563

สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา พื้นที่จังหวัดพัทลุง

ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม บริเวณบ้านพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วันที่ 15 เมษายน 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 15 เมษายน 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนภูทอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเจริญ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและนำความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบ