การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  950,290

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 26 ม.ค. 65

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 26 ม.ค. 65

ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ธนาคารสัตว์น้ำหนองพายใหญ่ บ้านนาโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. จ่าเอกศักดา สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ธนาคารสัตว์น้ำหนองพายใหญ่ บ้านนาโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมกับชุมชนสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติหนองพายใหญ่ จำนวน 4 จุด เรียบร้อย และทางชุมชนโรยปูนขาวตั้งแต่เย็นวันที่ 25 มกราคม 2565 ดำเนินการเรีย

กรมประมง จับมือ กรมศุลกากร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง การควบคุม ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ นำเข้า ส่งออก และนำผ่าน เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ของไทย

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง และ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง การควบคุม ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน เพื่อยกระดับการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผ