การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  1,182,076

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ประชาสัมพันธ์

            หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ชี้แจงการใช้เครื่องมือทำการประมงในช่วงกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และมาตรการอนุรัษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ อบต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี         

ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) (ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 14 ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 14) และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน (JDS) (ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 8 ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5) ระหว่างไทยกับมาเลเซีย

ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ได้มอบหมายให้ ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) (ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 14 ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 14) และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 21:45 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน1280 ตัว ส่งไปยังประเทศสิงคโปร์ ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออกฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อย และอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 9 ส.ค. 65

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 9 ส.ค. 65