การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  99,777

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

แผนปฏิบัติราชการกรมประมง ระยะ 3 ปี พศ. 2563-2565

แผนปฏิบัติราชการกรมประมง ระยะ 3 ปี พศ. 2563-2565

ข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สงขลา ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่ มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำพูน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำพูน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแล

ขอความร่วมมือเข้าไปร่วมกรองแบบตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก EIT

รายละเอียดใต้ลิ้ง    

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

"อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน"

วันที่? 6 มิถุนายน? 2563? ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 ( กระบี่) ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล นำเรือตรวจประมงทะเล 222 เรือยาง 08 และเรือยาง 14 พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 14 นาย รื้อถอนทำลายเครื่องมือโพงพาง (ปากเสือ) ในพื้นที

สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564