การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  1,565,673

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 25 มีนาคม 2566

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 25 มีนาคม 2566

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 24 มีนาคม 2566

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 24 มีนาคม 2566

ร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดมาตราการฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ฯ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 25 มีนาคม 2566 นายอำนาจ จีนขาวขำ ประมงจังหวัดตาก กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และประมงอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดมาตราการฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และการกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประม

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 23 มีนาคม 2566

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 23 มีนาคม 2566