การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  7,983

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ณ จุดตรวจปล่อยท่าเรือน้ำลึกสงขลา

โลโก้ ศจร.เขต 2

คู่มือชาวประมงพาณิชย์

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก PIPO Manual

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน

         วันอังคาร ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 นางพรรณภา มีขุน ประมงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำห้วยนา ผู้นำชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 1,000,000  ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยนา ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับการสนั

สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 กันยายน 2562

กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ชุมชนท่องเที่ยวบ้านขาม จังหวัดพัทลุง

ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ