การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  1,573,423

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ฝายบ้านในวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นายพัทธเมศวร์  ช่างชุม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช มอบให้ตัวแทนผู้นำชุมชนสำหรับปล่อยลงสู่ฝายชลประทานบ้านในวัง หมู่ 3 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จำนวน 40,000 ตัว ตามกิจกรร

สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่หนองชุมแสง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นายพัทธเมศวร์  ช่างชุม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช มอบให้ตัวแทนผู้นำชุมชนสำหรับปล่อยลงสู่หนองชุมแสง หมู่ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 40,000 ตัว ตามกิจกรรมเพิ่มผลผลิต

สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำภูมะเดื่อ อ.กงหรา จ.พัทลุง

สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ฝายบ้านในวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง