การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  1,038,608

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางชวนพิศ จันทวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ และนักวิชาการประมง เข้าร่วมการประชุมหารือกับรองรัฐมนตรีด้านการประมงและนโยบายทางทะเล กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการประมง ราชอาณาจักรนอร์เวย์

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางชวนพิศ จันทวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ และนักวิชาการประมง เข้าร่วมการประชุมหารือกับรองรัฐม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นายสตีฟ เทรนท์ (Mr. Steve Trent) ผู้อำนวยการมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นายสตีฟ เทรนท์ (Mr. Steve Trent) ผู้อำนวยการมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation) หรือ EJF พร้อมทีมงาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เพื่อหารือถึงความคืบหน้าเชิงบวกของการปฏิรูปภาคการประมงและแรงงานประมงไทย ตลอดจนการพัฒนากลไกที่เข้มแ

การประชุม Asia-Pacific Regional Launch Event of the Global Action on Green Development of Special Agricultural Products: One Country One Priority Product (OCOP)"

กรมประมงมอบหมายนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Regional Launch Event of the Global Action on Green Development of Special Agricultural Products: One Country One Priority Product (OCOP)" เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นการประชุมที่ FAO จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวโครงการระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาผ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการทำประมงแมงกะพรุนในพื้นที่จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโนรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยสำนักงานประมงจังหวัดระยองได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการทำประมงแมงกะพรุนในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีนายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม และมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ว