การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  1,572,405

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ศพท.ชุมพร ปฏิบัติงานวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืชในแหล่งรับรองหอยสองฝา

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 29 มีนาคม 2566

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 29 มีนาคม 2566

ทรงพระเจริญ

สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมาจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำลําสะแทด หลังวัดบ้านคอนเมือง ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง