การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  825,022

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงปัตตานี สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ที่แจ้

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 21 พ.ย. 64

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 21 พ.ย. 64

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นางดวงแข อังศุภานิช มอบหมายนายฟุรกอน หาบหา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานควบคุม กำกับ ตรวจสอบเรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ที่ไม่ออกทำการประมง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นางดวงแข อังศุภานิช มอบหมายนายฟุรกอน หาบหา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานควบคุม กำกับ ตรวจสอบเรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ที่ไม่ออกทำการประมงหรือแจ้งของดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า ณ ท่าเทียบเรือ ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พบเรือประมงทุกลำจอดอยู่ในตำแหน่งและท่าเทียบเรือเดิม ไม่มีการเคลื่อนย้าย เ

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 20 พ.ย. 64

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 20 พ.ย. 64ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 20 พ.ย. 64