การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  1,570,366

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกองฯ

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด  ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบการประชุม

ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินสภาวะการคุกคามและนำแนวทางการควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอสีคางดำ ลงสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่ชายฝั่งและบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลแบบกึ่งพัฒนา

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ 2566 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม        กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้จัดประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ

ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินสภาวะการคุกคามและนำแนวทางการควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอสีคางดำ ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ชายฝั่งและบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลแบบกึ่งพัฒนา

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ 2566

ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินสภาวะการคุกคามและนำแนวทางการควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอสีคางดำ ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ชายฝั่งและบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลแบบกึ่งพัฒนา

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ 2566