การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  1,184,727

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ด่วน!!! พบ โลมา ฝูงใหญ่ ทะเลบางขุนเทียน-วัดขุนสมุทรจีน โดย กรมประมง

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 11:45 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยพิมมีชีวิต จำนวน 728 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

      วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อน?สิรินธร?(อุบล?ราชธานี)? ร่วมพิธีถวาย?สัตย์?ปฎิญาณ?เพื่อเป็นข้าราชการ?ที่ดีและพลังของแผ่นดิน? เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ?สิรินธร? &nbs

ฤดูปลาวางไข่

      วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตามที่ได้รับแจ้งจากเครือข่ายชาวประมงว่ามีการลักลอบใช้แหที่มีความยาวเกินขนาดประกาศกำหนดของกรมประมง  (แหสวรรค์) ทำการในช่วงกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อน?สิรินธร?(อุบล?ราชธานี) จึงร่วมกันวางแผนเข้าตรวจสอบ ตรวจพบมีการลั