การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  1,288,660

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์คูคลอง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

วันที่ 18 กันยายน 2565 นายประสิทธิ์ คงพรปรารถนา ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2,3 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร่วมจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์คูคลอง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ ตลาดน้ำขวัญเรียม เขตมี

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมร่วมจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์คูคลอง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

วันที่ 17 กันยายน 2565 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 พร้อมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมร่วมจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์คูคลอง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ ตลาดน้ำขวัญเรียม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ

วันที่ 16 กันยายน 2565 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยสำนักงานประมงพื้นที่ 1 จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง โดยมีนายประสิทธิ์ คงพรปรารถนา ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้แทนสถานีตำรวจนคร

ธนาคารสัตว์น้ำอ่าวอุดม ชุมชนต้นแบบชลบุรี