การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  1,398,185

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

อวนรุน

           วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  หน่วยป้องกันและปราบปราม ประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) ปฏิบัติงานกิจกรรม จัดระเบียบการทำประมง ติดตาม เฝ้าระวังการทำประมงในพื้นที่ น่านน้ำภายใน บริเวณพื้นที่แม่น้ำมูล  หมู่ 12 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ   ผลการปฏิบัติงาน ได้ทำการจับกุมผู้

ข่าวประชาสัมพันธ์ ธ.ค. 65

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม ฉบับที่ 24/2566

ศพท.ชุมพร ออกปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลจากเครื่องมือประมงพานิชย์และเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์