การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  1,288,660

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

แผรประชาสัมพันธ์ MMPA

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 25 ก.ย. 65

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 25 ก.ย. 65

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์คูคลอง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายประสิทธิ์ คงพรปรารถนา ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 1 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง และเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร่วมจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์คูคลอง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ มัสยิดกามาลุลอิสลาม เขตคลอง

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เพื่อจับพิกัดกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และเตรียมความพร้อมสำหรับงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

วันที่ 19 กันยายน 2565 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 1 ลงพื้นที่เพื่อจับพิกัดกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณหน้ามัสยิดฮาซานุดดีน มัสยิดอัล-ฮาดีย์ และมัสยิดนูรู้ลยะกีน พร้อมด้วยกรรมการมัสยิด ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ พร้อมทั้งลงพื้นที่เตรียมความพร