งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  96,432

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้เพื่อประกอบคำขอรับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง (สป. 9) และใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป.13)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางสาวจินตนา นิธรรม ประมงอำเภอเมืองราชบุรี และว่าที่ร้อยตรีมารุต นุตตะโร เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ ของ นายอริญชัย ตั้งอยู่พื้นที่ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อประกอบคำขอรับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป

หน่วยงานรับผิดชอบ คชก 64

มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา   จำนวน 16 ราย

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่อ

ศพจ.ยโสธร เปิดให้ผู้สนใจเรียนรู้การทำประมง สร้างรายได้ในช่วงโควิด 19

ฐานข้อมูลด้านการประมง เดือน มิถุนายน 2564

แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 5/2564 (จำนวน 5 จังหวัด)

คู่มือการใช้งานระบบ APD ฟาร์มเลี้ยงกึ่งพัฒนา

ร่วมกับชุมชนดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้ำ

สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับชุมชนดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้ำ โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ พื้นที่อำเภอพนมไพร และอำเภออาจสามารถ ในวันที่ ๒๕,๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓