ราคาสัตว์น้ำ  192,283

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย (17-20 พฤษภาคม 2565) ศพจ.พระนครศรีอยุธยา

พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย

AFPD ธันวา 64

Ex dec - 2021

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 2 - 6 พ.ค. 65 - ลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. ราคา 0.20 บาท - ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 2-3 ซม. ราคา 0.20 บาท