ราคาสัตว์น้ำ  296,746

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง