การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  38,876

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ประชุมประจำเดือน

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น นายสมชาย แสงกลัด หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติ/สวดมนต์ หน้าเสาธง ด้วยความพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และร

สถิติข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือ นราธิวาส ประจำปี2563

ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญ จังหวัดมุกดาหาร

สถิติข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือ ปัตตานี ประจำปี2563

รายชื่อเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง จังหวัดมุกดาหาร

สถิติข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือ สงขลา ประจำปี2563

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร

ฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)

วันทีา25 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต10 (กาญจนบุรี) จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)ด้านการเพาะเลี้ยสัตว์น้ำจืด จำนวน 20 ราย ณ. ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ