การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  1,047,239

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

รายงานสถานการณ์ล็อคดาวน์นครเซี่ยงไฮ้ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 26 พ.ค. 65

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 26 พ.ค. 65

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำปี 2565 จำนวน 81,020 ตัว

 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 จ่าเอกศักดา สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมกับนายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร นายสำราญ  แก่นโสม นายก อบต.นาโพธิ์กลาง นางอรทัย  บุญสืบกลาง  ผอ. รร.นาโพธิ์กลาง นำนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำโครงการธน

  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ รับคำขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1-5)

  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ รับคำขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1-5)      วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ รับคำขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1-5) ในเขตพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวง