การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  1,381,378

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ณ แหล่งน้ำหนองบุ้งเก้ง บ้านโคกก่อง

โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ณ แหล่งน้ำหนองบุ้งเก้ง บ้านโคกก่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน ฉบับที่ 15/2566

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ร่วมกับทางสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมหลักสูตรโครงการสร้างแหล่งอาศัยและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทำการประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม การจัดทำซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ร่วมกับทางสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมหลักสูตรโครงการสร้างแหล่งอาศัยและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทำการประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม การจัดทำซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพ ลดค่าใช้จ่าย และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยให้ชุมชน มีส่วนร่วม