การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  1,479,403

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 28 มกราคม 2566

ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 28 มกราคม 2566

เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายสิทธิพล เมืองสง ประมงจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายเอกมัย มาลา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่ตำบลกะะรน อำเภอเมืองภูเก็ต โดยมีนายเรวัตร อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการ

ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 27 มกราคม 2566

ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 27 มกราคม 2566

การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงและส่งสำเนาสมุดบันทึกการทำประมง

ประชาสัมพันธ์การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงและส่งสำเนาสมุดบันทึกการทำประมง