งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  1,079,627

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่พบปะ เกษตรกร ชาวประมง และแม่ค้าที่จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำ ผ่านเว็บไซต์ "FISHERIES SHOP" กรมประมง

ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่พบปะ เกษตรกร ชาวประมง และแม่ค้าที่จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำ ผ่านเว็บไซต์ "FISHERIES SHOP" กรมประมง      วันที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร  ลงพื้นที่พบปะชาวประมง และกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ณ กลุ่มวิสา

 ประมงอำเภอน้ำยืน  ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร   รายนางกิตติยา   สายแววหมู่ 11 ตำบลสีวิเชียร  ซึ่งดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน

วันที่ 14  มกราคม  2565 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอน้ำยืน  ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร   รายนางกิตติยา   สายแววหมู่ 11 ตำบลสีวิเชียร  ซึ่งดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ได้แก่ ปลาหมอ  ปลานิล และปลาทับทิม แต่ยังหาตลาดรับซื้อไม่ได้ ประมงอำเภอได้ช่วยแก้ปัญหาด้านการตลาด ให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างกำล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ลงพื้นที่เตรียมการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขาเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ลงพื้นที่เตรียมการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขาเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ    วันที่ (14 ม.ค. 2564) เวลา 13.00 น. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่เพื่อ

ประมงอำเภอเขื่องในร่วมตรวจประเมิน ศพก.อ.เขื่องใน เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ

  วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) อำเภอเขื่องใน ม.15 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และปลัดอำเภอเขื่องใน ดำเนินการตรวจประเมิน กำกับ ให้คำแนะนำ ศพก.อ.เขื่องใน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางท