ข่าวกรมประมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ..

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ..

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ปฏิบัติงานติดตามการดำเนินกิจกรรมการรวบรวมลูกปลาตะเพียนเพื่อแจกจ่ายให้แก่สมาชิก ของกลุ่มเพาะเลี้ยงปลาบ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบหมายให้นายกฤษณะ รถหามแห่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานติดตามการดำเนินกิจกรรมการรวบรวมลูกปลาตะเพียนเพื่อแจกจ่ายให้แก่สมาชิก ของกลุ่มเพาะเลี้ยงปลาบ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร - ศาสตร์พระราชา แผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจก..

วันที่ 20 พฤษภาคม 2465 นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอหนองบัวลำภู ออกปฎิบัติงานในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 20 พฤษภาคม 2465 นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอหนองบัวลำภู ออกปฎิบัติงาน ดังนี้ 1.ร่วมประชุม และติดตามการปฏิบัติงานคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ณ หนองโสกปลาดุก ต.โนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 2.คัดเลือกแหล่งน้ำโรงเรียนร่วมโครงการขยายผลฯ ณ รร.บ้านหนองบัวโซม ม.3 ต.หนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 3.เตรียมความพร้อมพิจารณาแหล่งน้ำเพื่อจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพิธีต่างๆ ณ บึงหินลับ ต.หนองสวรรค์ อำเภอเ..

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์และป่าชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจั..

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ปานชีวาตาม เนื่องจากได้รับแจ้งจระเข้ตายจำนวน 1 ตัว

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ปานชีวาตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เนื่องจากได้รับแจ้งจระเข้ตายจำนวน 1 ตัวโดยได้ตรวจสาเหตุการตายเนื่องจากไม่กินอาหารและปล่อยหนาแน่นโดยได้แนะนำขยายบ่อและดูแลความสะอาดภายในฟาร์มสม่ำเสมอตัดยอดบัญชี 18 ตัว ทั้งได้แนะนำวิธีป้องกันสถานที่เลี้ยงให้แข็งแรงสร้างลูกกรงเพื่อป้องการหนีหรือหลุดรอดของจระเข้จากฟาร์มเลี้ยงในช่วงฤดูฝน ..