ข่าวกรมประมง

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ร่วมบูรณาการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า ปูม้าแช่เย็น หมึกกล้วยแช่เย็น และสัตว์น้ำอื่นๆ จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ร่วมบูรณาการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า ปูม้าแช่เย็น หมึกกล้วยแช่เย็น และสัตว์น้ำอื่นๆ จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2675/2563 เรื่อง การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำพุร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์ส..

ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2563

..

การกำหนดพื้นที่เเละมาตรการในการขนส่งสินค้าข้ามเเดน ณ จุดผ่านเเดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา เเห่งที่ 2 เเละช่องงอื่นนอกทางอนุมัติในพื้นที่จังหวัดตาก

..

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า ปูทะเลมีชีวิต หมึกกล้วยแช่เย็น และสัตว์น้ำอื่นๆ จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า ปูทะเลมีชีวิต หมึกกล้วยแช่เย็น และสัตว์น้ำอื่นๆ จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2675/2563 เรื่อง การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำพุร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหน..

ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2563

..

ร่วมพิธีพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2563 นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2563   โดยมีนาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้..

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 23 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ..

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 23 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ..

ภาพข่าวสารด่านฯ ผลการปฏิบัติงาน วันที่ 21-23 ตุลาคม  2563

ภาพข่าวสารด่านฯ ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 21-23 ตุลาคม  2563 ..

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองฯ

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา "น้อมลำรึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ..