ข่าวกรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง นายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และนายเดชา ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมประมง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนางกันตวรรณ ตันเถียร ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณา "แนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมง..

ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิ การประมง ในเขตการประมงไทย พุทธศักราช 2482

ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิ การประมง ในเขตการประมงไทย พุทธศักราช 2482 ..

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการรายงานแผนงานโครงการเกษตรแปลงใหญ่ปลาช่อนจังหวัดสิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาช่อนแม่ลา หมู่ 2 ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำโดย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการฯ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการรายงานแผนงานโครงการเกษตรแปลงใหญ่ปลาช่อนจังหวัดสิงห์บุรี สรุปข้อมูลภาพรวมและความเป็นมาของแปลงใหญ่ปลาช่อน สรุปแผนและผลการดำเน..

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2564

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2564 จำนวน 4 ท่า 5 ลำ1.ราษฎร์บูรณะ ท่า 27    - เรือ HIKARI ธงเรือ PANAMA          ปริมาณที่แจ้ง 225 ตัน2.ราษฎร์บูรณะ ท่า 33    - เรือ LAKE PEARL ธงเรือ KOREA         ปริมาณที่แจ้ง 650 ตัน3.พระประแดง ท่า21A   - เรือ HUA FU 1..

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์"

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง หรือผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Cisco Webex Meetings นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์" โดยมี พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ให้เกียรติกล่าวเปิดก..