ข่าวกรมประมง

ศพท. ชุมพร ดำเนินการเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำ ตัวอย่างน้ำทะเล และตัวอย่างหอยลายจากแหล่งรับรองหอยสองฝา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

..

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

..

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

..

การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

..

ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

..

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่59ปรtจำเดือนกรกฎาคม 2564

..