ข่าวกรมประมง

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทไข่ปลากดทะเลแช่แข็ง จำนวน 688 กิโลกรัม และกระเพาะปลายุโรเปี้ยนเพิร์ชตากแห้ง จำนวน 315.50 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป ..

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 14.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทหัวประเภทปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 609 ตัว 10 กล่อง ส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซียตรวจสอบแล้วตรงตามใบอนุญาตฯ จึงได้ตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป ..

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รศ.นสพ.ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และคณะคณาจารย์ ให้การต้อนรับ นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง ในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการ งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านการประมง เกษตร ปศุสัตว์ และบริการวิชาการชุมชน ในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รวมทั้งได้เยี่ยมชม Fisherman shop @ นครปฐม , ราชบุรี ที่ได้นำผลิตภัณฑ์ประมงมาจำหน่ายในงานดังก..

สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำห้วยแม่เอ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นางณัฐธยาน์  รุกขสุคนธ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช มอบให้ตัวแทนผู้นำชุมชนสำหรับปล่อยลงสู่ห้วยแม่เอ หมู่ 11 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 30,000 ตัว ตามกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำให้ยั่งยืนต่อไป ..

สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำบ้านเกาะแตระ อ.เมือง จ.พัทลุง

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นางณัฐธยาน์  รุกขสุคนธ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช มอบให้ตัวแทนผู้นำชุมชนสำหรับปล่อยลงสู่ฝายหมู่บ้านเกาะแตระ หมู่ 8 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 40,000 ตัว ตามกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำให้ยั่งยืนต่อไป วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพ..

สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำห้วยแม่เอ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง