ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564 ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานราชการตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1

..

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ..

สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันเวลาราชการ

..

ประกาศศูนย์ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง

ประกาศศูนย์ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง ..

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ หัวข้อ "รูปภาพ/เอกสาร " ..

ขอเลื่อนวันรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปของ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

ประกาศขอเลื่อนวันรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ตามที่กองฯ ได้กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ..

เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1

..

ประกาศ ประมูลขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล เรื่อง ประมูลขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด                           ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลขายครุภัณฑ์ที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 6 รายการ (ตามเอกสารแนบ)โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ดังกล่าวในวันที่ 19 มกราคม 2564 เพื่อนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป           &..

ประชาสัมพันธ์

..