ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์)

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์) กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ..

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยรับสมัครจากบุคคลทั่วไป ดังนี้ 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ระหว่างวันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2565 >>>รายละเอียด 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ระหว่างวันที่ 6 - 16 ธันวาคม 2565 ..

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (คนพิการ) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 >>>รายละเอียด ..

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 >>>รายละเอียด ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา