ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการประมง

              ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง  สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน 1 อัตรา  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  สำนักงานประมงจั..

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง ..

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  https://job.ocsc.go.th/images/Job/637292160076010855.pdf ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง ..

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด)

..

แจ้งประกาศ เรื่องกำหนดการสอบพนักงานราชการ(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)ซึ่งกำหนดการสอบอย่างไม่เป็นทางการจะอยู่ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

แจ้งประกาศ เรื่องกำหนดการสอบพนักงานราชการ(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)ซึ่งประกาศกำหนดการสอบอย่างไม่เป็นทางการจะอยู่ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร) ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสถานะ ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

ตามที่ได้มีประกาศ กรมประมง ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัั่วไป ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมงกองจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสถานะ ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง รายละเอียดตามเอกสารที่้แนบมาพร้อมนี้ ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์และขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ดังกล่าว คลิ๊กที่นี่ ..

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ..