ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2565

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2565 รายละเอียด ..

ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จากเดิมวันที่ 16 - 25 พฤษภาคม 2565 เป็น วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2565

ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จากเดิมวันที่ 16 - 25 พฤษภาคม 2565 เป็น วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2565 ..

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ระหว่างวันที่ 17 - 25 พฤษภาคม 2565