ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียด) ..

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักประชาสัมพันธ์ สังกัด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักประชาสัมพันธ์ สังกัด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง  Download..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 เม.ย. - 6 พ.ค. 2564

..

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2564(รายละเอียด) ..

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 23 เมษายน 2564 (รายละเอียด) ..

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง

..

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 31 มีนาคม 2564 (รายละเอียด) ..

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 14.30 น. (วันทำการ)  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท  (โทร.056-405060) รายละเอียด   ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าตอบแทน 10,430 ..

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4 (อ่านเพิ่มเติม) ..

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 31 มีนาคม 2564 (รายละเอียด) ..