ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการประมง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ..

ประกาส เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ เจ้าพนักงานเดินเรือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป

            ศูนย์วิจัย์และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ..

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ)

..

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร)

..

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานเลขานุการกรม)

..