งานวิจัยด้านประมง (Fisheries Research)  22,267

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

กราฟแสดงปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมง แยกตามเครื่องมือการทำการประมง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

กราฟแสดงปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมง แยกตามเครื่องมือการทำการประมง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

20ชนิด ปริมาณและคุณภาพปลาทูน่า (TUNA) ที่มีการนำเข้า ส่งออก ทางด่านตรวจสัตว์น้ำของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558

ชนิด ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี

กราฟแสดงปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมง แยกตามเครื่องมือการทำการประมง ประจำเดือน กันยายน 2562

กราฟแสดงปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมง แยกตามเครื่องมือการทำการประมง ประจำเดือน กันยายน 2562

12.การศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลค่าการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559

กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จำนวน 30 อัตรา

กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จำนวน 30 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 26 ธันวาคม 2562 ผู้สนใจและประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์

11.การศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลค่าการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2555-2557

ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายสมจิตร์ พุทธกูล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายกรีฑาพล ลันโคตร นักวิชาการประมง ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออก ไป สปป.ลาว ที่หน้าสำนักงานด่านฯ ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ(DOF4)เลขที่ 4350111031