งานวิจัยด้านประมง (Fisheries Research)  54,562

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ตารางประเด็นโจทย์วิจัยที่สำคัญ แผนปฏิบัติการ 1-5

จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด

1. วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 2. วัดกระโจมทอง  ตำบลหลักสอง  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร   3. วัดสุนทรสถิต  ตำบลอำแพง  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร   4. วัดนางสาว  ตำบลท่าไม้  อำเภอกระทุ่มแบน&n

จำนวน ทบ.3

อวนรุนเคย      115  ราย สวิง                  82 ราย อวนลอยปลา    119   ราย เก็บหอย              1  ราย

สารกันเสียต่ออายุการเก็บเนื้อปลายี่สกเทศบด

สารกันเสียต่ออายุการเก็บเนื้อปลายี่สกเทศบด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 27  กุมภาพันธ์  2563 นายธีรทัศน์  ศิริแดง ประมงจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมส

MSY เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (พัฒนาเกษตรอินทรีย์)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอท่าลี่ เข้าให้ความรู้แก่เกษตรกรและเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (พัฒนาเกษตรอินทรีย์) ในพื้นที่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 3 ราย