งานวิจัยด้านประมง (Fisheries Research)  22,267

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

10.การศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลค่าการนำเข้าส่งออกปลากะตักทางด่านตรวจสัตว์น้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2558

ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายสมจิตร์ พุทธกูล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายกรีฑาพล ลันโคตร นักวิชาการประมง ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออก ไป สปป.ลาว ที่หน้าสำนักงานด่านฯ ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ(DOF4)เลขที่ 4350111031

9.การศึกษาชนิด ปริมาณ และคุณภาพหมึกที่มีการนำเข้าส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558

ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

8.การศึกษาการควบคุมการนำเข้าปูแสมดองน้ำเกลือทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง

ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

Infographic ประชาสัมพันธ์การแจ้งปิด VMS กรณีแจ้งงดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า

Infographic ประชาสัมพันธ์การแจ้งปิด VMS กรณีแจ้งงดใช้เรือกับกรมเจ้าท่าInfographic ประชาสัมพันธ์การแจ้งปิด VMS กรณีแจ้งงดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า

7.การศึกษา ปริมาณ มูลค่าและคุณภาพสัตว์น้ำนำเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2559