งานวิจัยด้านประมง (Fisheries Research)  54,562

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ร่วมให้การต้อนรับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพิธีเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์? 2563 นายวีร์  กี่จนา? ผู้อำนวยการ?ศูนย์?วิจัยและ?พัฒนาการ?เพาะเลี้ยง?สัตว์?น้ำจืด?แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพิธีเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒน

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 (กปม.23)

พิธีเปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเพาะฟักลูกปูเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการจัดสรรเงินงบประมาณวิจัย ประจำปี 2564

การปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอเทศด้านการเจริญเติบโตโดยการคัดเลือกแบบหมู่

ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR

         วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง   สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองคว

เปรียบเทียบประสิทธิภาพปลาตะเพียนเพศขาวเมียที่ผลิตจากพ่อพันธุ์นีโอเมลรุ่นที่ 1และรุ่น 2

ข่าวสาร กคส. ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563