Infographic กรมประมง  7,900

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

infographic การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

ช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านประสบเหตุคลื่นลมแรง

infographic การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก

การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562..

infographic การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทกลุ่มองค์กรเอกชน)

ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2562

infographic การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (สำหรับผู้ขอประเภทบุคคล)

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา