สถิติด้านประมง (Fisheries Statistics)  641,355

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง