สถิติด้านประมง (Fisheries Statistics)  687,861

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง