สถิติด้านประมง (Fisheries Statistics)  32,659

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

รายงานประชาสัมพันธ์ ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) ประจำเดือนสิงหาคม 2563

สถิติการนำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

กำหนดให้วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

สรุปสถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน (มกราคม-สิงหาคม 2563)

รายการสินค้านำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน (มกราคม-สิงหาคม 2563)

เตือนเรือประมงพื้นบ้าน!!! จดทะเบียนภายใน 27 ธ.ค.นี้ พร้อมตรวจวัดขนาด จัดทำอัตลักษณ์

1 ธันวาคม 2562 กรมประมง ได้ออกประกาศขอให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรือต่ำกว่าสิบตันกรอส ทั้งที่มีทะเบียนเรือไทย และไม่มีทะเบียนเรือ ไปแจ้งต่อหน่วยงานกรมเจ่าท่า   ทั้งนี้ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา พื้นที่จังหวัดชายทะเลที่เรือจอดอยู่เพื่อทำการตรวจวัดขนาด และจัดทำอัตลักษณ์เรือ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 62 ส่วนผู้ที่เป็นเ

ประชุม Kick Off โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้จัดประชุม Kick Off โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติมอบแนวทางการปฏิบัติงานโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ เป็นต้นแบบในการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นธนาคารสัตว์น้ำ