สถิติด้านประมง (Fisheries Statistics)  687,956

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง