Infographic กรมประมง  14,905

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา

นายทวีสิทธิ์ ชัยรัตน์

รูปภาพQR code

ข่าวประชาสัมพันธ์ 153/2563

ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ให้การต้อนรับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจินียรึง คอนซัลแตนท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น