Infographic กรมประมง  27,238

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 28 เมษายน 2563

ประกาศ "ขยายเวลา" หนังสืออนุญาต 16 เรื่อง

ฉลากยาสำหรับสัตว์น้ำ

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่

ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำที่ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

กรมประมง ย้ำ ! ใช้ หรือ มีไว้ครอบครอง “ไอ้โง่” เพื่อทำประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ ผิดกฎหมายทุกกรณี

ฤดูน้ำแดง 2564

ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด่านพรมแดนถาวรคลองลึก