การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  840,181

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 4 ธ.ค. 64

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 4 ธ.ค. 64

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 3 ธ.ค. 64

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 3 ธ.ค. 64

ประมงอำเภอสิรินธร  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อร่วมสังเกตการณ์ดำเนินงานการตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในกระชัง ตามมาตรฐาน GAP

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อร่วมสังเกตการณ์ดำเนินงานการตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในกระชัง ตามมาตรฐาน GAP โดยมีนางสาวปนัดดา บุญแจ่ม นักวิชาการประมง และนายเชิงปราชญ์ ศรีอุไร นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด อุบลราชธา

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัด มอบหมายให้ นายโชติภณ ทองวิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 400,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีผ