การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  5,675

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ ดังนี้ 1. เยี่ยมเยียน ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายนายวรุต สีห์พิทักษ์เกียรติ ให้ดำเนินการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำและขนย้ายพ่อ แม่พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 2. เยี่ย

บ่อปลาโรงเรียนทหารการสัตว์

เรือตรวจ 701 ออกปฏิบัติงานกิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการการค้ามนุษย์ด้านการประมง

ประมงจังหวัดนครราชสีมาร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) อำเภอลำทะเมนชัย

เรือตรวจ 205 ออกปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง

คู่มือประมงพาณิชย์

เรือตรวจ 701 ออกปฏิบัติงานกิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการการค้ามนุษย์ด้านการประมง

เรือตรวจ 701 ออกปฏิบัติงานกิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการการค้ามนุษย์ด้านการประมง