การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  80,477

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบออนไลน์ (VDO Conference)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบออนไลน์ (VDO Conference) โดยพิจารณาถึง การคัดเลือกอ

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา พื้นที่จังหวัดพัทลุง

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมผลการปฏิบัติงานกองตรวจการประมง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมผลการปฏิบัติงานกองตรวจการประมง โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง -รายงานแผน/ผลการดำเนินงาน -การดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเก

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง (ทบ.3)

ข่าวสาร กคส. ประวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

การรับบริจาค

คำถามที่พบบ่อย - การรับบริจาค - ลำดับ ว/ด/ป

#บ้านคุ้งโตนด โครงการ Fisherman’s Village Resort