การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  1,034,604

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 21 พ.ค. 65

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 21 พ.ค. 65

ผลกระทบของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อการค้าสินค้าประมงของประเทศไทย

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

  วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 21.40 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 738 ตัว จำนวน 3 กล่อง ส่งออกไปสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออก ฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป 

ศพท.ชุมพร ดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและสัตว์น้ำจากแหล่งประมงทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง