การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  47,924

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นางสาวสุภาพ  สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สู้ COVIV-19 โดยทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณอาคารโรงเพาะฟัก พร้อมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกัน และจัดทำแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับบริการเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ บริเวณหน

ปลาช่อนแม่ลา สิงห์บุรี

กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม คลองท่าเชียด จังหวัดพัทลุง

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นางธีรภัทร์ ตงวัฒนากร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ  ดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ณ คลองท่าเชียด หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ขรี? อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำให้ยั่งยืนต่อไป

โรงเรียนทหารการสัตว์ ผลิตลูกปลาแจกฟรี

โครงสร้างริหารของศูนย์ฯ

Fisherman’s Village Resort ท่องเที่ยวตามวิถีชาวประมง"บ้านไหนหนัง"ต.เขาคราม จ.กระบี่ ชุมชนประมงพื้นบ้านมีดีกว่าที่คิด

เพาะปลาตะเพียนทอง

ประชาสัมพันธ์ การตรวจเครื่องมือประมงครั้งแรกก่อนออกทำการประมงในรอบปีการประมง 2563 และการออกทำประมงคร่อมปีการประมง