การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  15,048

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2562

สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

ปล่อยปลาวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563

ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 06:45 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัย การผลิตกรมประมง ได้ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point) โดยทำการตรวจสอบเรือขนถ่าย เอกสารรับรองการจับสัตว์น้ำ (CC) ทำการป

สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่คลองขุด จังหวัดพัทลุง

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

อนุบาลลูกปลาตะเพียนทอง จากชุมชนบ้านวังดอกไม้