การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  29,548

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

สอ.3

วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้นายวิไชย ไชยแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ เทศทอง เจ้าหน้าที่ประมง เข้าตรวจประเมินต่ออายุการรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก&nb

แผนการปฏิบัติงานและพื้นที่ดำเนินการ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย ปี ๒๕๖๔

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา สินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ หอยแครง หอยตลับ ปูทะเล สินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ ปลาลิ้นหมา ปลาดาบลาว ปูม้า จากการตรวจสอบตรงตามใบอนุญาตจึงทำการตรวจปล่อยผ่าน ระบบ FSW เพื่อออก ร

คู่มือประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในการรับรองจับคู่ IMD กับ Other Document และการจัดทำหนังสือรับรองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ในการส่งออกผ่านระบบ PPS

ฉบับที่ 2/2563

ประมวลกิจกรรมเด่นประจำเดือนพฤษจิกายน 2562

ตรวจแหล่งน้ำ ให้คำแนะนำ และชี้แจง“โครงการสร้างรายได้อาชีพเสริมประมงในแหล่งน้ำชุมชน”(ปล่อยกุ้งก้ามกราม)

              วันที่   5  กุมภาพันธ์  2563 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายวุฒิชัย  วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์และประมงอำเภอยางตลาด ลงพื้นที่ตรวจแหล่งน้ำ ให้คำแนะนำ และชี้แจง&ldquo

ประกาศห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2563