การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  10,519

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

สถานการณ์น้ำชุมชนเพาะปลาปล่อยลงสู่ทุ่ง บ้านวังดอกไม้

กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม

วิธีการนับลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม

สนับสนุนปลาดุก โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา จังหวัดนครนายก

จิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

ผลงานปลานิลฝากลูก รุ่นที่ 2 จากโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการ ด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point) โดยทำการตรวจสอบเรือขนถ่าย เอกสารรับรองการจับสัตว์น้ำ (CC) ทำกา

ศจร.ปากพนัง ขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา